Tổ chức nhân sự

Công bố các quyết định bổ nhiệm chức danh quản lý các đơn vị thuộc Trường Đại Học Hòa Bình

Sáng ngày 21/11/2022, Trường Đại học Hòa Bình tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị. Tham dự buổi lễ có TS. ...

21   11/02/2022

Xem thêm

Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm chức danh quản lý Trường Đại Học Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025

Lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm chức danh quản lý Trường Đại học Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025 Sáng 04/12, Trường Đại học Hòa Bình long trọng ...

21   04/12/2020

Xem thêm

Công bố quyết định bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng Trường Đại Học Hoà Bình.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015 – 2020 VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀ BÌNH. Sáng 19/3, tại ...

29   20/03/2019

Xem thêm

Trường Đại Học Hòa Bình công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ Sáng ngày 23 tháng 7 năm 2018, tại phòng Họp trường Đại học Hòa Bình trang ...

36   23/07/2018

Xem thêm