Ngành đào tạo

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin

Ngày 28/01/2024, lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học Hòa Bình đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tham dự ...

25   29/01/2024

Xem thêm

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Luật kinh tế

Ngày 27/01/2024, Trường Đại học Hòa Bình đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ cho học viên chuyên ngành Luật Kinh tế. Sau thời gian học ...

45   29/01/2024

Xem thêm