Cấp trường – Giáo trình tài liệu giảng dạy

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024

STT Tên đề tài Chủ nhiệm và thành viên 1 Giáo trình Gốc tự do và chất chống oxy hóa Chủ biên: PGS.TS. Phan Túy Thành viên: TS. Lê Thị ...

1   22/03/2024

Xem thêm

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022

STT Tên đề tài Chủ nhiệm và thành viên 1 Giáo trình: Môi trường Chủ biên: PGS.TS Cao Văn Thu 2 Tài liệu: Thực tập Hóa Đại cương – Vô ...

1   21/03/2024

Xem thêm

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2022-2023

STT Tên đề tài Chủ nhiệm và thành viên 1 Giáo trình: Pháp luật – Tổ chức và quản lý y tế Đồng chủ biên: TS.BSCKII. Nguyễn Gia Thức, PGS.TS Nguyễn Thị Thịnh 2 ...

21   21/03/2024

Xem thêm

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021

STT Tên đề tài Chủ nhiệm và thành viên 1 Giáo trình: Chế biến, bào chế thuốc cổ truyền Chủ biên: PGS.TS Hoàng Minh Chung Thành viên: ThS. Mai Văn Thông, ThS. Nguyễn ...

21   21/03/2024

Xem thêm

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020

STT Tên đề tài Chủ nhiệm và thành viên 1 Giáo trình Toán tài chính GS.TS. Trần Trung 2 Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng thương ...

15   21/03/2024

Xem thêm

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm 2017

STT Tên đề tài Chủ nhiệm và thành viên 1 Nghiên cứu giải pháp khắc phục tình trạng sinh viên bỏ học, đi học muộn và sử dụng điện thoại tại trường ...

14   21/03/2024

Xem thêm

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm 2016

STT Tên đề tài Chủ nhiệm và thành viên 1 Tự chủ và trách nhiệm trong giáo dục đại học Đặng Ứng Vận 2 Nghiên cứu giải pháp cán đích cổ phần ...

25   21/03/2024

Xem thêm

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm 2014

STT Tên đề tài Chủ nhiệm và thành viên 1 Đổi mới quản lý nhà nước đối với giáo dục đại học Đặng Ứng Vận 2 Giải trình, chịu trách ...

17   21/03/2024

Xem thêm

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm 2015

STT Tên đề tài Chủ nhiệm và thành viên 1 Biện pháp quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên thỉnh giảng tại trường Đại học Hòa Bình Nguyễn Thị Nga ...

20   21/03/2024

Xem thêm

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm 2013

STT Tên đề tài Chủ nhiệm và thành viên 1 Thách thức và giải pháp đối với các trường đại học ngoài công lập GS.TSKH Đặng Ứng Vận Nguyễn Thị Huyền ...

8   21/03/2024

Xem thêm