Thông tin – Thông báo

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin

Ngày 28/01/2024, lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học Hòa Bình đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tham dự ...

25   29/01/2024

Xem thêm

Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Luật kinh tế

Ngày 27/01/2024, Trường Đại học Hòa Bình đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ cho học viên chuyên ngành Luật Kinh tế. Sau thời gian học ...

45   29/01/2024

Xem thêm

Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2024

1. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh TT Tên ngành đào tạo Mã số Chỉ tiêu Ghi chú 1 Quản lý kinh tế 8310110 60 2 Luật kinh ...

59   18/01/2024

Xem thêm