Số 05 – Tháng 09/2022

Mục lục số 05 – tháng 09/2022

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Hòa Bình số 05 tháng 09/2022, bao gồm: Kinh tế và Xã hội: 08 bài báo Quản lý giáo ...

13   29/09/2022

Xem thêm

Phát triển cơ sở hạ tầng logistics và sự cần thiết luật hóa bất động sản logistics Việt Nam

GS.TS Đặng Đình Đào1, TS. Nguyễn Phương Lan2 – 1Trường Đại học Kinh tế quốc dân; 2Trường Đại học Thủy lợi Tóm tắt: Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng logistics, ...

17   29/09/2022

Xem thêm

Các giải pháp phát triển bền vững ngành khai thác chế biến khoảng sản ở Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Xuân Tặng1, PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh2, ThS. Lâm Thị Thảo2 – 1Nguyên nghiên cứu viên cao cấp Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; 2Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học ...

13   29/09/2022

Xem thêm

Khuynh hướng xây dựng chính quyền địa phương hiện nay

PGS.TS. Ngô Huy Cương – Trường Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội Tóm tắt: ài viết bàn về xu hướng xây dựng chính quyền địa phương hiện ...

14   29/09/2022

Xem thêm

Chuyển đổi số logistics: Giải pháp giảm chi phí lưu thông hàng hóa của Việt Nam

TS. Nguyễn Ngọc Long, ThS. Nguyễn Thị Lý – Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hòa Bình Tóm tắt: Ngày nay, chuyển đổi số không còn là sự lựa ...

17   29/09/2022

Xem thêm

Hoàn thiện quy định về kiểm soát nội dung hợp đồng theo mẫu trong pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay

TS. Trần Văn Biên – Viện Nhà nước và Pháp luật Tóm tắt: Bài viết trình bày và phân tích thực trạng quy định về kiểm soát nội dung hợp đồng ...

13   29/09/2022

Xem thêm

Khái thác tài nguyên du lịch văn hóa phục vụ phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ

ThS. Lê Đức Thọ – Khoa Cơ bản, Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu tổng quan về tài nguyên du lịch văn hóa vùng Bắc ...

45   29/09/2022

Xem thêm

Thương mại điện tử Việt Nam trong cuộc cách mạng 4.0: Cơ hội và thách thức

ThS. Nguyễn Toàn Định – Phòng Quản lý sinh viên, Trường Đại học Hòa Bình Tóm tắt: Thương mại điện tử của Việt Nam có sự phát triển vượt bậc trong ...

22   29/09/2022

Xem thêm

Giải pháp kinh tế – xã hội nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Trương Trần Minh Bảo – Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội Tóm tắt: Việt Nam đã, đang và sẽ ...

15   29/09/2022

Xem thêm

Digital transformation in higher education institutions: challenges and steps to roadmap toward sustainable development

Prof. Dr. Tran Trung – Hoa Binh University Tóm tắt: Digital transformation is known well as one of the most powerful drivers for each entity: organizations, institutions, associations, groups, etc. in ...

15   29/09/2022

Xem thêm