Số 08 – Tháng 06/2023

Mục lục số 08 – tháng 06/2023

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Hòa Bình số 08, tháng 06/2023, bao gồm: Kinh tế và Xã hội: 08 bài báo Quản lý giáo ...

15   29/06/2023

Xem thêm

Tình hình kinh tế nửa đầu năm 2023 và một số giải pháp cần triển khai

PGS.TS. Tô Ngọc Hưng, TS. Lê Thị Phương – Trường Đại học Hòa Bình Tóm tắt: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh ...

15   29/06/2023

Xem thêm

Điều chỉnh chính sách tiền tệ trong một thế giới đang thay đổi

PGS.TS. Nguyễn Hồng Nga, Mai Thị Huyền Trang – Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt: Các ngân hàng trung ương ...

16   29/06/2023

Xem thêm

Một số giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Nguyên Cự – Trường Đại học Hòa Bình Tóm tắt: Phát triển nông nghiệp hữu cơ là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển nôngnghiệp bền ...

16   29/06/2023

Xem thêm

Tinh thần doanh nhân giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi sau Covid-19

TS. Hà Văn Thuỷ – Trường Đại học Hoà Bình Tóm tắt: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò quan trọng trong nền kinh tế ở các quốc gia ...

20   29/06/2023

Xem thêm

Phân tích các yếu tố tiếp cận nguồn lực bên ngoài và quản lý đổi mới giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển ổn định sau Covid-19

TS. Nguyễn Thị Thu Hà1, ThS. Cù Thị Lan Anh2, ThS. Nguyễn Thị Lý2 – 1Edtech Agency; 2Trường Đại học Hoà Bình Tóm tắt: Bài báo này phân tích một nhóm các nhân ...

10   29/06/2023

Xem thêm

Nghiên cứu điều kiện – Đề xuất quy hoạch phát triển hệ thống logistics của tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

TS. Nguyễn Ngọc Long, TS. Nghiêm Văn Trọng – Trường Đại học Hòa Bình Tóm tắt: Tuyên Quang nằm ở phía Bắc của Việt Nam là tỉnh không có biển, không ...

21   29/06/2023

Xem thêm

Phát triển các quỹ đáp ứng nhu cầu tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm quốc tế, thực trạng và khuyến nghị cho Việt Nam

TS. Đặng Thị Thu Hằng – Học viện Ngân hàng Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu khái quát kinh nghiệm quốc tế về phát triển các quỹ đáp ứng nhu cầu ...

11   29/06/2023

Xem thêm

Cơ chế bảo đảm quyền của người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam

ThS. Trần Trọng Hoàn, Nguyễn Thị Thanh Huyền – Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đan Phượng – TP. Hà Nội Tóm tắt: Trong những năm qua, tình hình dịch, bệnh ...

17   29/06/2023

Xem thêm

Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược một phần trong giảng dạy Tiếng Anh cơ bản tại Trường Đại học Hòa Bình

ThS. Lê Thị Thùy Trang, ThS. Trần Thị Ân, ThS. Nguyễn Hoàng Uyên Châu – Trường Đại học Hòa Bình Tóm tắt: Phương pháp lớp học đảo ngược trong giảng ...

18   29/06/2023

Xem thêm