Số 03 – Tháng 03/2022

Mục lục số 03 – tháng 03/2022

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Hòa Bình số 03, tháng 03/2022, bao gồm: Kinh tế và Xã hội: 10 bài báo. Khoa học và ...

15   30/03/2024

Xem thêm

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tiếng Anh của sinh viên nhóm ngành Kinh tế tại Trường Đại học Hòa Bình

ThS. Nguyễn Hoàng Uyên Châu, ThS. Lê Thị Thùy Trang, ThS. Trần Thị Ân – Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hòa Bình Tóm tắt: Mục đích của bài viết nhằm ...

27   30/03/2024

Xem thêm

More meaningful insights on portfolio and value at risk, at a basic level

Tran Trung, Prof.,Dr. – Hoa-Binh University Tóm tắt: This paper analyzes the basic connotation of some concepts, proposition, lemma and theorems in financial mathematics, and an order for these contents ...

23   30/03/2022

Xem thêm

Phát triển logistics nhằm biến tiềm năng thành lợi thế phát triển của tỉnh Bình Phước

GS.TS Đặng Đình Đào*, TS. Đặng Hà Giang** – *Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; **Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước Tóm tắt: Tỉnh Bình Phước ...

9   30/03/2022

Xem thêm

Cải thiện môi trường logistics: Giải pháp tăng năng lực cạnh tranh của Việt Nam

TS. Nguyễn Ngọc Long – Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hòa Bình Tóm tắt: Môi trường logistics từ thể chế pháp luật, cơ sở hạ tầng, hệ thống ...

15   30/03/2022

Xem thêm

Thực trạng và một số kiến nghị bảo vệ môi trường tại các nước OECD

TS. Chu Khánh Lân*, **Phạm Thị Thanh Mai, Lê Thị Thảo Vân** – *Viện Nghiên cứu Khoa học, Học viện Ngân hàng **SV Khóa 22, Học viện Ngân hàng Tóm ...

15   30/03/2022

Xem thêm

Giải pháp bảo đảm áp dụng pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh tại các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long

TS. Nguyễn Việt Thanh*, ThS. Nguyễn Thị Ánh Xuân** – *Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long; **Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp Tóm tắt: Xử lý vi ...

13   30/03/2022

Xem thêm

Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước: Kinh nghiệm quốc tế cho Việt Nam

ThS. Vũ Minh Chiến – Trường Đại học Ngoại thương Tóm tắt: Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hay doanh nghiệp có vốn nhà nước là loại hình doanh nghiệp hiện diện ...

11   30/03/2022

Xem thêm

Bản sắc văn hóa dân tộc trong thiết kế và nhận diện thương hiệu sản phẩm mỹ thuật ứng dụng

ThS. Lê Văn Thân, ThS. Hồ Xuân Phi – Khoa Mỹ thuật Công nghệp và Kiến trúc, Trường Đại học Hòa Bình Tóm tắt: Giá trị của mỗi sản phẩm mỹ ...

19   30/03/2022

Xem thêm

Hình họa trong đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực Mỹ thuật và Kiến trúc

ThS.Vũ Dương Công, ThS. Chu Thị Kim Định – Khoa Mỹ thuật Công nghiệp và Kiến trúc, Trường Đại học Hòa Bình Tóm tắt: Việc xác định rõ vai trò của ...

17   30/03/2022

Xem thêm