Khoa Tài chính – Ngân hàng và Kế toán

Tuyển dụng lãnh đạo khoa Tài chính ngân hàng và Kế toán

Vị trí tuyển dụng Lãnh đạo Khoa Tài chính ngân hàng và Kế toán Số lượng 01 Mô tả công việc – Lãnh đạo, điều hành hoạt động của khoa; ...

12   21/03/2024

Xem thêm

Tuyển dụng Giảng viên ngành Tài chính ngân hàng

Vị trí tuyển dụng Giảng viên ngành Tài chính ngân hàng Số lượng 03 Mô tả công việc – Giảng dạy: + Xây dựng kế hoạch, đề cương, giáo án, ...

14   21/03/2024

Xem thêm

Tuyển dụng Trưởng khoa Tài chính ngân hàng – Kế toán

Vị trí tuyển dụng: Trưởng khoa Yêu cầu – Là công dân Việt Nam – Có sức khỏe tốt – Trình độ: từ Tiến sĩ trở lên, ngành Tài chính ...

9   25/12/2023

Xem thêm

Tuyển dụng giảng viên Khoa Tài chính ngân hàng – Kế toán

Số lượng: 05 giảng viên Mô tả công việc: – Giảng dạy: + Xây dựng kế hoạch, đề cương, giáo án, giảng dạy; + Giảng dạy lý thuyết, thảo luận ...

10   25/12/2023

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng kế toán

Trường Đại học Hòa Bình có nhu cầu tuyển dụng vị trí giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng kế toán với thông tin chi tiết như sau: I. ...

9   20/11/2023

Xem thêm

Lựa chọn Tài chính ngân hàng ETU hôm nay là lựa chọn vững chắc cho tương lai của chính mình

Lựa chọn Tài chính ngân hàng ETU hôm nay là lựa chọn vững chắc cho tương lai của chính mình Tài chính ngân hàng là ngành có nhiều cơ hội, ...

11   31/07/2023

Xem thêm