Số 09 – Tháng 09/2023

Mục lục số 09 – tháng 09/2023

Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Trường Đại học Hòa Bình số 09, tháng 09/2023, bao gồm: Kinh tế và Xã hội: 07 bài báo Quản lý giáo ...

14   14/10/2023

Xem thêm

Giải pháp nâng cao vai trò của ngành Logistics Việt Nam trong nền kinh tế quốc dân

GS.TS. Đặng Đình Đào1, ThS. Đặng Thế Hùng2 – 1Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; 2Trường Đại học Thủy lợi Tóm tắt: Logistics cùng với công nghệ thông tin – truyền thông, ...

14   14/10/2023

Xem thêm

Kinh nghiệm quốc tế trong xem xét khía cạnh kỹ thuật, môi trường, kinh tế để lựa chọn kỹ thuật hiện có tốt nhất (BAT)

TS. Nguyễn Thị Phương Mai1, PGS.TS. Nguyễn Nguyên Cự2, ThS. Lưu Thị Hương1, ThS. Nguyễn Phương Nhung3 – 1Viện Khoa học môi trường; biển và hải đảo; 2Trường Đại học Hòa Bình; 3Trường Đại ...

14   14/10/2023

Xem thêm

Hoàn thiện pháp luật về hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

TS. Nguyễn Đình Hào – Trường Đại học Hòa Bình Tóm tắt: Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành (sau đây viết chung ...

9   14/10/2023

Xem thêm

Hoàn thiện quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả xử lý tội sản xuất, buôn bán hàng cấm và tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm

ThS. Trần Trọng Hoàn, Nguyễn Mạnh Tùng – Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đan Phượng, Thanh phố Hà Nội Tóm tắt: Bài viết phân tích khái quát dấu hiệu pháp ...

13   14/10/2023

Xem thêm

Từ mệnh lệnh “Ai không dám làm thì đứng sang một bên cho người khác làm”, bàn về yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, thực tài tại nước ta hiện nay

ThS. Trần Toàn Trung – Học viện Hành chính Quốc gia Tóm tắt: Thời gian qua, hệ thống chính trị nước ta đứng trước thực trạng một bộ phận cán bộcó ...

12   14/10/2023

Xem thêm

Hoàn thiện pháp luật về chất lượng giải quyết tranh chấp thương mại của trọng tài viên ở Việt Nam hiện nay

ThS. Nguyễn Thị Thủy Tiên – Trường Đại học Hòa Bình Tóm tắt: Giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức trọng tài xuất hiện trên thế giớitừ lâu và ...

21   14/10/2023

Xem thêm

Xác định tài sản chung, riêng và nghĩa vụ tài sản của vợ, chồng khi góp vốn trong doanh nghiệp

CN Trần Đình Duy – Công ty TNHH KONE Việt Nam Tóm tắt: Bài viết đề cập căn cứ pháp lý xác định tài sản chung, tài sản riêng, bao ...

11   14/10/2023

Xem thêm

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

PGS.TS. Tô Ngọc Hưng, TS. Lê Thị Phương – Trường Đại học Hòa Bình Tóm tắt: Hoạt động nghiên cứu khoa học của nhiều trường đại học ở Việt Nam trong ...

11   14/10/2023

Xem thêm

Xây dựng chủ đề Stem “Đèn đường tự động” cho học sinh trung học phổ thông

TS. Lương Thị Thêu1, CN. Nguyễn Thị Ngọc Ánh2, TS. Trần Quang Huy2 – 1Trường Đại học Hòa Bình; 2Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Tóm tắt: Trong bài báo này, ...

25   14/10/2023

Xem thêm