Sứ mạng, Mục tiêu và Giá trị cốt lõi

Trường Đại học Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 244/QĐ -TTg ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính Phủ. Trụ sở chính của Nhà trường đặt tại phố Bùi Xuân Phái, Khu đô thị Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội: Khu đô thị xanh – sạch – đẹp, gần Sân vận động, bến xe Mỹ Đình, trong quần thể các trường đại học lớn (ĐH Quốc gia HN, ĐH Thương mại, ĐH Sư phạm HN, Học viện Báo chí và Tuyên truyền…), thuận tiện cho việc đi lại, học tập, giao lưu học hỏi với trường bạn và tìm kiếm việc làm của sinh viên. Ký túc xá nằm sát khu giảng đường, trang thiết bị hiện đại, đầy đủ tiện nghi, giá ưu đãi, đủ chỗ cho sinh viên.

SỨ MẠNG, MỤC TIÊU VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tóm tắt chiến lược phát triển Trường Đại học Hòa Bình giai đoạn 2022 – 2030, tầm nhìn 2045

Phần I: Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

1.1. Sứ mệnh

  • Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có nền tảng kiến thức vững chắc, có năng lực đổi mới sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và toàn nhân loại, góp phần xây dựng Việt Nam phồn vinh, đậm đà bản sắc dân tộc;
  • Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các lĩnh vực khoa học và công nghệ tiên tiến phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
  • Mở rộng hợp tác quốc tế với các trường đại học hàng đầu của thế giới và khu vực, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và quốc tế.

1.2. Tầm nhìn

Đến năm 2045 trở thành một Đại học đa ngành, đa lĩnh vực hàng đầu của Việt Nam, có thứ hạng cao trong hệ thống giáo dục đại học khu vực và toàn cầu; là trung tâm xuất sắc về đào tạo công nghệ cao, khoa học sức khỏe, kinh tế số, phát triển bền vững; là trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ uy tín trong nước và quốc tế.

1.3. Giá trị cốt lõi

Giáo dục đào tạo để phát triển toàn diện con người trong kỷ nguyên số.

1.4. Triết lý giáo dục

“Chất lượng – Hội nhập – Sáng tạo”

  • Chất lượng là đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan và các chuẩn kiểm định trong nước và quốc tế về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; lấy chất lượng để xây dựng uy tín của Nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục để người học “học thật, thi thật, chất lượng thật”.
  • Hội nhập là đối sánh và tiếp thu những thành tựu khoa học – công nghệ mới, cách tiếp cận dạy, học và kỹ năng quản trị đại học tiên tiến trong và ngoài nước nhằm liên tục nâng cao chất lượng.
  • Sáng tạo là có phong cách học tập và làm việc năng động, thích ứng nhanh với thị trường lao động và việc làm luôn biến động trong xã hội, để người học trở thành “nhân tài thật”.

1.5. Định vị Trường Đại học Hòa Bình

  • Đến năm 2035 đạt xếp hạng nhóm 50 Đại học hàng đầu Việt Nam, nhóm 300 đại học hàng đầu Châu Á và nhóm 1500 đại học trẻ hàng đầu trên thế giới.
  • Đến năm 2045 đạt xếp hạng nhóm 30 Đại học hàng đầu Việt Nam, nhóm 250 đại học hàng đầu châu Á và nhóm 1000 đại học trẻ hàng đầu thế giới.

Phần II: Mục tiêu chiến lược

2.1. Mục tiêu chung

Xây dựng và phát triển Trường Đại học Hòa Bình đến năm 2045 trở thành một Đại học đa ngành, đa lĩnh vực, xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao và khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam.

2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Về Đào tạo

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng phát triển tầm nhìn và năng lực toàn diện. Người học tốt nghiệp tại trường có khả năng thích ứng, hội nhập tốt với môi trường kinh tế số, xã hội số của đất nước và quốc tế, có trình độ chuyên môn, năng lực đổi mới sáng tạo, năng động, say mê nghiên cứu khoa học, hội tụ tri thức, kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp; là địa chỉ kết nối và bồi dưỡng nhân sự cấp cao xuất sắc của Việt Nam cũng như các nước trong khu vực; Quy mô đào tạo khoảng 35.000 sinh viên vào năm 2035 và 50.000 sinh viên năm 2045.

2.2.2. Về Khoa học, công nghệ

Hình thành các trung tâm nghiên cứu khoa học tiến tiến, có sản phẩm nghiên cứu và chuyển giao đạt tầm quốc gia và quốc tế; Phát triển năng lực nghiên cứu liên ngành, đi đầu trong chuyển đổi số ở Việt Nam; Thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ để thực hiện các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, phối hợp phát triển sản phẩm ứng dụng, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và các hoạt động phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích.

2.2.3. Về Cơ sở vật chất, thiết bị

Đồng bộ, hiện đại, hạ tầng công nghệ thông tin và số hóa đáp ứng yêu cầu một đại học thông minh, đại học xanh.

2.2.4. Về Kiểm định chất lượng

Đạt kiểm định quốc tế Đại học và khoảng 5% chương trình đào tạo mũi nhọn; đạt xếp hạng nhóm 50 đại học hàng đầu Việt Nam, nhóm 300 đại học hàng đầu Châu Á và nhóm 1500 đại học trẻ hàng đầu trên thế giới vào năm 2035; đạt xếp hạng nhóm 30 Đại học hàng đầu Việt Nam, nhóm 250 đại học hàng đầu châu Á và nhóm 1000 đại học trẻ hàng đầu thế giới vào năm 2045.

2.2.5. Về Tổ chức, đội ngũ và quản trị đại học

Triển khai đồng bộ hệ thống quản trị đại học nhằm phát triển thành đại học theo mô hình số hóa hiện đại; Phát triển đội ngũ nhân sự quản lý, giảng viên, nhân viên có trình độ cao, phù hợp với quy mô, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng.

2.2.6. Về Hội nhập quốc tế

Nâng cao mức độ quốc tế hóa các chương trình đào tạo, đặc biệt là những chương trình chất lượng cao; thu hút sinh viên, giảng viên, chuyên gia quốc tế đến học tập, làm việc tại trường; tăng cường kết nối với các hoạt động khoa học và công nghệ quốc tế, thu hút chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy và tham gia các hoạt động nghiên khoa học, phát triển các nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm phối hợp với nước ngoài nhằm gia tăng tiềm lực khoa học công nghệ.

Xem chi tiết tại: Chiến lược phát triển Trường ĐHHB 2022-2030, tầm nhìn 2045