Tuyển dụng

Tuyển dụng lãnh đạo khoa tài chính ngân hàng và kế toán

Vị trí tuyển dụng Lãnh đạo Khoa Tài chính ngân hàng và Kế toán Số lượng  01 Mô tả công việc – Lãnh đạo, điều hành hoạt động của khoa; – ...

16   21/03/2024

Xem thêm

Tuyển dụng giảng viên ngành kỹ thuật ô tô

Vị trí tuyển dụng Giảng viên ngành Kỹ thuật ô tô Số lượng 01 Mô tả công việc – Giảng dạy: + Xây dựng kế hoạch, đề cương, giáo án, giảng dạy; ...

41   21/03/2024

Xem thêm

Tuyển dụng giảng viên ngành thiết kế thời trang

Vị trí tuyển dụng Giảng viên ngành Thiết kế thời trang Số lượng  02 Mô tả công việc – Giảng dạy: + Xây dựng kế hoạch, đề cương, giáo án, giảng dạy; ...

37   21/03/2024

Xem thêm

Tuyển dụng giảng viên ngành tài chính ngân hàng

Vị trí tuyển dụng Giảng viên ngành Tài chính ngân hàng Số lượng 03 Mô tả công việc – Giảng dạy: + Xây dựng kế hoạch, đề cương, giáo án, giảng dạy; ...

44   21/03/2024

Xem thêm

Tuyển dụng giảng viên ngành kế toán

Vị trí tuyển dụng Giảng viên ngành Kế toán Số lượng  02 Mô tả công việc – Giảng dạy: + Xây dựng kế hoạch, đề cương, giáo án, giảng dạy; + Giảng ...

33   21/03/2024

Xem thêm

Tuyển dụng giảng viên ngành quan hệ công chúng

Vị trí tuyển dụng Giảng viên ngành Quan hệ công chúng Số lượng 02 Mô tả công việc – Giảng dạy: + Xây dựng kế hoạch, đề cương, giáo án, giảng dạy; + ...

20   21/03/2024

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng giảng viên ngành ngôn ngữ anh

Vị trí tuyển dụng Giảng viên ngành Ngôn ngữ Anh Số lượng  01 Mô tả công việc – Giảng dạy: + Xây dựng kế hoạch, đề cương, giáo án, giảng dạy; + ...

41   21/03/2024

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng giảng viên ngành thương mại điện tử

Vị trí tuyển dụng Giảng viên ngành Thương mại điện tử Số lượng  02 Mô tả công việc – Giảng dạy: + Xây dựng kế hoạch, đề cương, giáo án, giảng dạy; ...

31   21/03/2024

Xem thêm

Tuyển dụng giảng viên ngành quản lý kinh tế

Vị trí tuyển dụng Giảng viên ngành Quản lý kinh tế Số lượng 02 Mô tả công việc – Giảng dạy: + Xây dựng kế hoạch, đề cương, giáo án, giảng ...

33   21/03/2024

Xem thêm

Tuyển dụng giảng viên ngành thiết kế nội thất

Vị trí tuyển dụng Giảng viên ngành Thiết kế nội thất Số lượng  02 Mô tả công việc – Giảng dạy: + Xây dựng kế hoạch, đề cương, giáo án, giảng ...

26   21/03/2024

Xem thêm