Thông báo

Thư mời viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 13 (tháng 09/2024)

THƯ MỜI VIẾT BÀI TẠP CHÍ SỐ 13 Viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình Số 13, tháng 09/2024 Kính gửi: ...

4   05/07/2024

Xem thêm

Trường Đại học Hòa Bình tổ chức gặp mặt nhân kỉ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024)

Sáng ngày 20/6/2023, Trường Đại học Hòa Bình (ĐHHB) tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp Kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024). ...

30   20/06/2024

Xem thêm

Trường Đại học Hòa Bình tổ chức gặp mặt nhân kỉ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024)

Sáng ngày 20/6/2023, Trường Đại học Hòa Bình (ĐHHB) tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp Kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024). ...

19   20/06/2024

Xem thêm

Thư mời viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 12 (tháng 06/2024)

THƯ MỜI VIẾT BÀI TẠP CHÍ SỐ 12 Viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình Số 12, tháng 06/2024 Kính gửi: ...

21   08/04/2024

Xem thêm

Thư mời viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 11 (tháng 03/2024)

THƯ MỜI VIẾT BÀI TẠP CHÍ SỐ 11 Viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình Số 11, tháng 03/2024 Kính gửi: ...

16   03/01/2024

Xem thêm

Thư mời viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 10 (tháng 12/2023)

THƯ MỜI VIẾT BÀI TẠP CHÍ SỐ 10 Viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình Số 10, tháng 12/2023 Kính gửi: ...

46   04/10/2023

Xem thêm

Danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước năm 2023

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình là Tạp chí có trong danh mục được tính điểm của HĐGSNN lĩnh vực Kinh tế và Giáo ...

23   07/07/2023

Xem thêm

Thư mời viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 09 (tháng 09/2023)

THƯ MỜI VIẾT BÀI TẠP CHÍ SỐ 09 Viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình Số 09, tháng 09/2023 Kính gửi: ...

14   07/07/2023

Xem thêm

Trường Đại học Hòa Bình họp mặt kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Trường Đại học Hòa Bình họp mặt kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt ...

11   21/06/2023

Xem thêm

Thư mời viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 08 (tháng 06/2023)

THƯ MỜI VIẾT BÀI TẠP CHÍ SỐ 08 Viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình Số 08, tháng 06/2023 Kính gửi: ...

9   01/05/2023

Xem thêm