Khoa Công nghệ kỹ thuật

Ngành Kỹ thuật Ô tô Trường Đại học Hòa Bình (ETU) Tuyển sinh năm học 2024

Bạn đã tốt nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp Trung học phổ thông, trước nhu cầu nhân lực, môi trường làm việc, thu nhập cá nhân đầy sự hấp dẫn ...

18   12/01/2024

Xem thêm

Ngành Kỹ thuật Ô tô – Khoa Công nghệ Kỹ thuật, Trường Đại học Hòa Bình chú trọng đào tạo kiến thức, kỹ năng thực tế cho sinh viên

Với mục tiêu Đào tạo sinh viên ngành Kỹ thuật ô tô trình độ đại học có năng lực toàn diện, nắm vững kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề ...

16   12/01/2024

Xem thêm

Sinh viên Ngành Kỹ thuật Ô tô – Khoa Công nghệ Kỹ thuật, Trường Đại học Hòa Bình tham gia Chương trình trải nghiệm Hyundai Experience Day 2023

Với mục tiêu Đào tạo sinh viên ngành Kỹ thuật ô tô từng bước hiểu, nắm vững kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu sự ...

9   17/12/2023

Xem thêm

Lý do sinh viên học Ngành Kỹ thuật ô tô, ra trường có việc làm ngay?

Triển vọng ngành Kỹ thuật ô tô rất được kỳ vọng do quá trình phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp 4.0 đang tạo nên làn sóng mới trên ...

93   31/08/2023

Xem thêm

Ngành Kĩ thuật ô tô – Ngành học mũi nhọn đón đầu xu thế toàn cầu

NGÀNH KĨ THUẬT Ô TÔ – NGÀNH HỌC MŨI NHỌN ĐÓN ĐẦU XU THẾ TOÀN CẦU Ngành kĩ thuật ô tô là ngành rất quan trọng và được ưu tiên ...

14   24/07/2023

Xem thêm

Giới thiệu Khoa Công nghệ Kỹ thuật

Khoa Công nghệ kỹ thuật được thành lập theo Quyết định số 21/QĐ-HĐT ngày 30/05/2023 của Chủ tịch Hội đồng Trường, bắt đầu tuyển sinh và giảng dạy từ năm ...

19   06/07/2023

Xem thêm