Hội nghị và hội thảo khoa học

Thông báo số 2 về Hội nghị Khoa học công nghệ Trường Đại học Y khoa Vinh mở rộng năm 2024

Tiếp theo Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học công nghệ Trường Đại học Y khoa Vinh mở rộng năm 2024, Ban tổ chức Hội ...

4   11/07/2024

Xem thêm

Toạ đàm: “Xu thế mới trong đào tạo tiếng anh của các Trường Đại Học đào tạo đa ngành”

Nhằm tạo diễn đàn để các nhà quản lý giáo dục, cán bộ giảng viên tham gia chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về giảng dạy, đào tạo, hình ...

48   02/05/2024

Xem thêm

Thông báo hội thảo về mật mã và an toàn thông tin (the ieee international conference on cryptography and information and security – vcris 2024)

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế về Mật mã và An toàn thông tin (The IEEE International Conference on Cryptography and Information and Security – VCRIS 2024). Đơn ...

20   14/04/2024

Xem thêm

Thông báo tổ chức tọa đàm khoa học “Xu thế mới trong đào tạo tiếng anh của các trường đại học đào tạo đa ngành”

Tọa đàm khoa học “Xu thế mới trong đào tạo tiếng Anh của các trường đại học đào tạo đa ngành“ Nhằm tạo diễn đàn để các cán bộ giảng ...

23   12/04/2024

Xem thêm

Thông báo hội thảo “những tiến bộ trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông” – icta 2024

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Những tiến bộ trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông” – ICTA 2024. Đơn vị tổ ...

51   11/04/2024

Xem thêm

Thông báo hội thảo “truyền thông trường đại học trước xu hướng phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo” – Năm 2024

Thông báo số 01 về Hội thảo “Truyền thông trường đại học trước xu hướng phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo” – năm 2024. Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Sư ...

14   20/03/2024

Xem thêm

Thông báo hội thảo khoa học quốc gia về ‘tài chính xanh đối với phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam’

Thư mời viết bài của Hội thảo Khoa học Quốc gia 2024 với chủ đề: “Tài chính xanh đối với phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam“. Đơn ...

15   18/03/2024

Xem thêm

Thông báo hội thảo khoa học quốc gia về ‘những tiến bộ trong xây dựng, kiến trúc, kinh tế & công nghệ 2024’ (ACEAT 2024)

Thông báo số 1 của Hội thảo Khoa học Quốc gia 2024 với chủ đề: “Những tiến bộ trong xây dựng, kiến trúc, kinh tế & công nghệ 2024” (ACEAT 2024). Đơn ...

22   18/03/2024

Xem thêm

Thông báo hội nghị khoa học và triển lãm răng hàm mặt quốc tế Nghệ An 2024 (NAIDEC 2024)

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng hàm mặt Quốc tế Nghệ An 2014 (NAIDEC 2024) Đơn vị tổ chức:  1. Hội Răng hàm ...

13   16/03/2024

Xem thêm

Thông báo số 1 về Hội nghị Khoa học công nghệ Trường Đại học Y khoa Vinh mở rộng năm 2024

Thư mời viết bài Hội nghị Khoa học công nghệ Trường Đại học Y khoa Vinh mở rộng năm 2024. Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Y khoa Vinh ...

3   10/03/2024

Xem thêm