Skip to content

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HÀ NỘI

Điện thoại: 0247.109.9669 - 0981.969.288 - 086.570.4899086.557.2899

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH GẶP MẶT CỘNG TÁC VIÊN VÀ HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP NĂM 2023

Sáng ngày 12/01/2024, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trường Đại học Hòa Bình (ĐHHB) tổ chức buổi gặp mặt Cộng tác viên và Hội đồng biên tập năm 2023 do NGND.PGS.TS Tô Ngọc Hưng, Hiệu trưởng Trường ĐHHB, Tổng Biên tập Tạp chí chủ trì.

 

Tham dự buổi gặp mặt, có TS. Nguyễn Văn Ngữ, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHHB; NGND.PGS.TS Tô Ngọc Hưng, Hiệu trưởng - Tổng Biên tập Tạp chí KH&CN Trường ĐHHB (gọi tắt là Tạp chí); các thành viên Hội đồng biên tập, các cộng tác viên đã có nhiều đóng góp cho các ấn phẩm của Tạp chí trong thời gian qua.

 

Ảnh 1-Jan-15-2024-01-06-29-9361-AM

Toàn cảnh buổi gặp mặt Cộng tác viên và Hội đồng biên tập

 

Báo cáo tình hình hoạt động của Tạp chí KH&CN Trường ĐHHB năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do TS. Nguyễn Đình Trung, Trưởng Ban Biên tập Tạp chí, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học - Trường ĐHHB trình bày đã đánh giá tổng quan về tình hình tổ chức và hoạt động của Tạp chí KH&CN Trường ĐHHB. Theo đó, Tạp chí đã thực hiện kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức của đơn vị theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Trường ĐHHB. Năm 2023, Hội đồng biên tập Tạp chí tiếp tục được kiện toàn, với 15 thành viên. Tổng Biên tập luôn đặc biệt quan tâm chỉ đạo, định hướng chuyên môn, tạo điều kiện phát triển Tạp chí. Các thành viên Hội đồng biên tập thường xuyên tham gia thẩm định, phản biện bài viết, góp ý, trực tiếp gửi bài và huy động bài cộng tác viên có chất lượng để đăng Tạp chí. Tòa soạn luôn đề cao vai trò của Hội đồng biên tập, thường xuyên xin chủ trương, ý kiến phản biện bài viết của các thành viên Hội đồng, đặc biệt là những bài có ý tưởng mới.

 

Ảnh 2-3

TS. Nguyễn Đình Trung, Trưởng Ban Biên tập Tạp chí, Phó VT Viện NCKH - Trường ĐHHB báo cáo tình hình hoạt động của Tạp chí KH&CN Trường ĐHHB năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

 

Năm 2023, trước bối cảnh tình hình có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, và tác động của sự phát triển các nền tảng công nghệ, mức độ cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt, các cơ quan thông tấn, báo chí phải liên tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực để theo kịp xu thế thời đại. Trong bối cảnh ấy, thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng trường và phương hướng của Hội đồng biên tập, Tạp chí KH&CN Trường ĐHHB đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xuất bản các ấn phẩm. Tạp chí luôn bám sát tôn chỉ mục đích, cập nhập thông tin trong hoạt động nghiên cứu và đào tạo, cũng như đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị của đất nước để tổ chức xuất bản các số tạp chí có chất lượng, hiệu quả. Trong hoạt động xuất bản, Tạp chí ưu tiên công bố các kết quả nghiên cứu mới, có tính cấp thiết, cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn của các cơ chế, chính sách; có những đóng góp tích cực trong việc giải quyết, khắc phục những tồn đọng trong thực tiễn. Các bài viết được đăng tải trên tạp chí không chỉ mang tính nghiên cứu cơ bản đơn thuần, mà còn mang tính nghiên cứu ứng dụng, thích ứng với cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu. Đây là một nỗ lực của Tạp chí trong việc khẳng định chất lượng nội dung, hàm lượng khoa học và cũng chính là những cứ liệu quan trọng để minh chứng Tạp chí không ngừng phát triển, không ngừng tự hoàn thiện, hướng đến các các chuẩn mực quốc tế.

 

Kết quả, trong năm 2023, Tạp chí đã nhận được hơn 100 bài gửi đến và chọn lọc 68 bài xuất bản trên 04 số theo định kỳ, tập trung vào các lĩnh vực: Kinh tế xã hội, Quản lí giáo dục, Khoa học công nghệ, Mỹ thuật công nghiệp và Khoa học sức khoẻ. Thực hiện định hướng của Hội đồng biên tập về phát triển tạp chí theo hướng chuẩn tạp chí khoa học, Tạp chí tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy trình biên tập, tăng cường tương tác giữa tòa soạn và tác giả nhằm nâng cao chất lượng bài viết. Nhìn chung, so với năm trước, các mặt công tác đều có tiến bộ, các phản hồi từ cộng tác viên, bạn đọc đều đánh giá tích cực; ghi nhận những đổi mới, cải tiến về tính chuyên nghiệp trong công tác xuất bản tạp chí.

 

Nhờ những đóng góp tích cực của Hội đồng biên tập, mạng lưới cộng tác viên, đặc biệt là nhờ sự hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa của Ban Lãnh đạo Nhà trường, Tạp chí KH&CN Trường ĐHHB đã không ngừng trưởng thành. Năm 2023, Tạp chí KH&CN Trường ĐHHB được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) tính 0,25 điểm cho các bài báo thuộc ngành Kinh tế học và Giáo dục học. Sự kiện này là động lực giúp Tạp chí tiếp tục đổi mới, tự hoàn thiện và thu hút sự quan tâm, hợp tác của các nhà khoa học trong và ngoài nước với những công trình nghiên cứu chất lượng cao.

 

Năm 2024 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp; các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu đã đề ra, theo đó, sẽ gia tăng công bố các kết quả nghiên cứu mới. Đồng thời, trong năm có nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, và là năm gấp rút thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí. Do đó, Tạp chí KH&CN Trường ĐHHB xác định tiếp tục đổi mới, phát triển toàn diện các mặt công tác. Trong đó, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức, quy trình, xuất bản; nâng cao chất lượng biên tập, đổi mới thể thức trình bày theo hướng chuẩn tạp chí khoa học; bảo đảm sự thống nhất về thể thức/bố cục các bài viết trên tạp chí. phù hợp với thông lệ tạp chí khoa học; Tăng cường trao đổi, phản biện, cho ý kiến của Hội đồng biên tập đối với các bản thảo bài viết. Nâng cao vai trò của tập thể giảng viên Nhà trường trong hoạt động nghiên cứu khoa học, từ đó, có các sản phẩm công bố chất lượng trên Tạp chí. Tiếp tục tập trung đầu tư cả về số lượng và chất lượng bài viết thuộc các chuyên ngành: Luật học, Y học và Dược học nhằm tạo tiền đề để đề nghị HĐCDGSNN phê duyệt tính điểm đối với ba chuyên ngành này trong năm 2024. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí để đề nghị tăng điểm đối với bài viết ở các chuyên ngành đã được công nhận tính điểm.

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt Cộng tác viên và Hội đồng biên tập tạp chí, TS. Nguyễn Văn Ngữ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường ghi nhận các kết quả đạt được trong năm 2023, đánh giá cao sự tâm huyết của đội ngũ cộng tác viên và các thành viên Hội đồng biên Tạp chí KH&CN Trường ĐHHB; thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến thực chất, quý báu, rất thực tiễn, sâu sắc cho sự phát triển của Tạp chí. Các ấn phẩm của Tạp chí đã có nhiều đổi mới về hình thức, cải tiến trong thể thức trình bày, nội dung đăng tải ngày càng thể hiện bản sắc của tạp chí khoa học và công nghệ của một trường đại học. Tạp chí đã quán triệt nghiêm túc, đầy đủ và đáp ứng đúng tôn chỉ, mục đích trong mỗi sản phẩm. Chất lượng của Tạp chí ngày càng được nâng cao. TS. Nguyễn Văn Ngữ cũng nhấn mạnh, Ban Lãnh đạo Nhà trường luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện để Tạp chí KH&CN Trường ĐHHB phát triển, thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận, diễn đàn về khoa học và công nghệ cho cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Trường.

 

Ảnh 3-3TS. Nguyễn Văn Ngữ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt Cộng tác viên và Hội đồng biên tập

 

Tại buổi gặp mặt, các Ủy viên Hội đồng biên tập đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết, mang tính định hướng đối với sự phát triển của Tạp chí trong giai đoạn tiếp theo.

 

PGS.TS Trần Quang Quý, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Hội đồng biên tập Tạp chí đánh giá: những kết quả đạt được trong năm qua đã khẳng định mặc dù là một tạp chí mới được thành lập (tháng 7/2021), nhưng chất lượng và uy tín của Tạp chí đang ngày càng được nâng cao. Thời gian tới, Tạp chí cần tập trung nâng cấp chất lượng các bài viết, bám sát các tiêu chuẩn đánh giá của HĐCDGSNN để ngày càng hoàn thiện tạp chí cả về nội dung và hình thức, đồng thời, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề số hóa tạp chí. Ngoài các ấn phẩm thường kỳ, Tạp chí nên có số chuyên đề đặc biệt, hoặc phấn đấu trong năm 2024 sẽ xuất bản 01 số bằng tiếng Anh.

 

Ảnh 4-3

PGS.TS Trần Quang Quý, Ủy viên Hội đồng biên tập Tạp chí phát biểu

 

GS.TSKH Đặng Ứng Vận, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHHB, Ủy viên Hội đồng biên tập Tạp chí nhận định: trong năm 2023, Tạp chí đã có những bước phát triển về chất lượng, bước sang năm 2024, Tạp chí cần tiếp tục nâng tỷ lệ các bài nghiên cứu lý luận, tăng cường khâu quét trùng lặp nhằm bảo đảm tính liêm chính của tác giả bài viết; tăng cường khâu bình duyệt, phản biện bài viết. Bên cạnh đó, Tạp chí cần quan tâm thực hiện việc nhận bài, trao đổi, phản biện thông qua hệ thống công nghệ thông tin; gia tăng số lượng các học giả quốc tế, tạo sức lan tỏa của ấn phẩm Tạp chí ra quốc tế; chú trọng phương pháp nghiên cứu trong các bài viết... Từ đó, hướng các tiêu chí của Tạp chí đến các chuẩn mực quốc tế.

 

Ảnh 5-3

GS.TSKH Đặng Ứng Vận, Ủy viên Hội đồng biên tập Tạp chí phát biểu

 

PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Học viện Ngân hàng, Ủy viên Hội đồng biên tập Tạp chí đánh giá: Tạp chí KH&CN Trường ĐHHB thời gian qua đã khẳng định được bản sắc với đa dạng các ấn phẩm. Tạp chí cần xem xét việc nâng định kì xuất bản từ 3 tháng/ số lên 2 tháng/ số và việc thực hiện các giải pháp tăng thu (quảng cáo, tuyên truyền khi có điều kiện), nhằm tiếp tục duy trì sự ổn định và cải thiện về chất lượng, uy tín khoa học.

 

Ảnh 6-3

PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo, Ủy viên Hội đồng biên tập Tạp chí phát biểu

 

TS. Hồ Nam, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, Ủy viên Hội đồng biên tập Tạp chí cũng đánh giá cao thành công của Tạp chí KH&CN Trường ĐHHB trong năm 2023, và đề nghị Tạp chí tiếp tục thực hiện công tác phản biện một cách nghiêm cẩn, gia tăng xã hội hóa kết quả của các đề tài nghiên cứu… nhằm nâng cao chất lượng tạp chí và tăng số lượng bài viết.

 

Ảnh 7-3

TS. Hồ Nam, Ủy viên Hội đồng biên tập Tạp chí phát biểu

 

Bên cạnh những ý kiến tâm huyết của thành viên Hội đồng biên tập, một số cộng tác viên có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Tạp chí ngay từ khi xuất bản số đầu tiên (tháng 9.2021), và đặc biệt là trong năm 2023, cũng chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất ý kiến để Tạp chí KH&CN Trường ĐHHB tiếp tục phát triển hơn. Trong đó, TS. Trần Văn Biên, Tổng Biên tập Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, với vai trò là cộng tác viên viết bài, chúc mừng thành công của Tạp chí, khẳng định Tạp chí đã có những bước phát triển với quy trình chặt chẽ, khoa học. Do đó, để được đăng bài trên Tạp chí, đòi hỏi bài viết phải có chất lượng cao, các tác giả phải dành nhiều tâm huyết trong nghiên cứu.

 

Ảnh 8-1

TS. Trần Văn Biên, Cộng tác viên Tạp chí phát biểu

 

Phát biểu kết luận tại buổi gặp mặt Cộng tác viên và Hội đồng biên tập, NGND.PGS. TS Tô Ngọc Hưng, Hiệu trưởng Trường ĐHHB - Tổng Biên tập Tạp chí KH&CN Trường ĐHHB đánh giá cao các kết quả đạt được của Tạp chí trong năm 2023 với những đổi mới thể hiện ở việc gia tăng chất lượng và số lượng bài viết, và khẳng định, những thành công bước đầu của Tạp chí KH&CN Trường ĐHHB phần lớn chính là nhờ vào Hội đồng Biên tập và đội ngũ cộng tác viên, đặc biệt là các cộng tác viên có trình độ, tâm huyết và có tình cảm gắn bó sâu sắc với Trường ĐHHB.

 

Ảnh 9-1

NGND.PGS.TS Tô Ngọc Hưng, Hiệu trưởng Trường ĐHHB - Tổng Biên tập Tạp chí phát biểu

 

Để nâng cao chất lượng hoạt động, năm 2024, Tạp chí KH&CN Trường ĐHHB cần tập trung:

Thứ nhất, tăng cường hoạt động của Hội đồng biên tập; phát huy vai trò của các thành viên Hội đồng trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động, phản biện, thẩm định và cho ý kiến về những bài viết về những vấn đề mới.

Thứ hai, tiếp tục phát triển đội ngũ cộng tác viên. Thực hiện tốt chính sách phát triển cộng tác viên và có chính sách đặt bài viết đối với các chuyên gia đầu ngành, có uy tín; thu hút, khuyến khích các nhà khoa học trong và ngoài nước công bố các bài nghiên cứu có chất lượng trên Tạp chí KH&CN Trường ĐHHB.

Thứ ba, tăng cường hơn nữa chất lượng biên tập; nâng cao chất lượng nội dung bài viết; đổi mới, hình thức ấn phẩm.

Thứ tư, chú trọng thực hiện tổng thể các nhiệm vụ, giải pháp để đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm khoa học các ngành: Luật học, Dược học và Y học.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác nghiên cứu khoa học để nâng cao uy tín của Tạp chí KH&CN Trường ĐHHB; tăng cường đặt bài viết có chất lượng, hàm lượng khoa học cao; phối hợp với các cơ quan trong và ngoài Trường thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công bố các kết quả nghiên cứu mới.

 

Ảnh 10

Ban Lãnh đạo Trường, đại diện Hội đồng biên tập và Cộng tác viên Tạp chí chụp ảnh lưu niệm