Skip to content

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HÀ NỘI

Điện thoại: 0247.109.9669 - 0981.969.288 - 086.570.4899086.557.2899

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024

Nhằm triển khai chương trình nghiên cứu khoa học (NCKH) dành cho sinh viên năm học 2023-2024 hiệu quả, Nhà trường thông báo về việc thực hiện đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2023-2024 với nội dung như sau:

 

1. Yêu cầu về đề tài NCKH sinh viên

 

- Sinh viên đăng ký theo nhóm: từ 3 đến 5 thành viên/ nhóm, có 1 sinh viên chịu trách nhiệm chính (nhóm trưởng).

- Các chủ đề nghiên cứu do Khoa hoặc các giảng viên trong Khoa gợi ý hoặc từ

- Mỗi sinh viên có thể tham gia tối đa 02 đề tài. Mỗi đề tài NCKH của sinh viên

- Sinh viên làm việc nhóm để hoàn thành thuyết minh thực hiện đề tài (theo mẫu) và nộp lại Khoa để làm thủ tục xét duyệt. Trên cơ sở tổng hợp của các Khoa, Viện Nghiên cứu Khoa học trình Ban Lãnh đạo ban hành các quyết định giao đề tài và phân công người hướng dẫn.

 

 

2. Một số lưu ý triển khai đối với Khoa và giảng viên hướng dẫn

 

2.1. Với các Khoa

 

- Phổ biến chương trình cho các đối tượng sinh viên qua các kênh truyền thông

- Tổ chức giới thiệu định hướng nghiên cứu của Khoa, hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên trình bày đề cương, thuyết minh nghiên cứu.

- Thực hiện nhận đăng ký; tổ chức hội đồng khoa học đánh giá, xét duyệt các đề

 

2.2. Với giảng viên

 

- Lồng ghép, gợi mở các chủ đề nghiên cứu thông qua môn học.

- Chủ động thông báo định hướng nghiên cứu, các đề tài/ đề án đang thực hiện,

- Khuyến khích sinh viên sau khi thực hiện xong đề tài, kết hợp để công bố kết

 

3. Thời hạn và hồ sơ đăng ký

 

Hồ sơ nộp về Viện Nghiên cứu Khoa học, bao gồm: Danh sách tổng hợp đề tài đăng ký thực hiện của đơn vị được Lãnh đạo phê duyệt (

 

Thời hạn nhận hồ sơ: trước ngày 15 tháng 8 năm 2023, gửi bản điện tử về địa chỉ email: nhtrang@daihochoabinh.edu.vn.

Để nâng cao chất lượng của các nghiên cứu, kính đề nghị các Khoa phối hợp để chương trình đạt chất lượng tốt. Kế hoạch chương trình kèm theo thông báo này.

 

Trân trọng./.

 

Biểu mẫu NCKH sinh viên