Skip to content

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HÀ NỘI

Điện thoại: 0247.109.9669 - 0981.969.288

Thông báo về việc tổ chửc kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đọt 1 năm 2023

Thông báo về việc tổ chửc kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Căn cứ tình hình thực tế tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2023 trình độ Thạc sĩ. Hội đồng tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Hòa Bình thông báo lịch thi 2 môn: Cơ bản và cở sở ngành kỳ thi tuyển sinh Trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023 đối với thí sinh thuộc diện thi tuyển, lịch cụ thể như sau:

 

  1. Thời gian:

- Thí sinh nghe phổ biến quy chế và làm thủ tục dự thi: 14h00-16h30, ngày

30/06/2023

- Lịch thi tuyển sinh: Ngày 01/07/2023

 

  1. Địa điểm thi: - Trường Đại học Hòa Bình - số 8, Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Yêu cầu thí sinh có mặt đủng giờ và thực hiện cảc quy định của kỳ thỉ./.

Mọi chỉ tiết xỉn liên hệ\

  • Phòng Đào tạo Đại học và Sau Đại học - Trường Đại học Hòa Bình
  • Địa chỉ: số 8, Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại: 0243 787 1904 hoặc 0989.564.867