Skip to content

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HÀ NỘI

Điện thoại: 0247.109.9669 - 0981.969.288 - 086.570.4899086.557.2899

Thông báo về việc lùi lịch tổ chức Hội thảo cấp Trường

Căn cứ thông báo số 48/TB-ĐHHB ngày 20/1/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Hòa Bình về việc dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường: Chuyển đổi số, thách thức và những bước đi nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong giáo dục đại học vào ngày 26/6/2022.

 

Anh 1