Skip to content

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HÀ NỘI

Điện thoại: 0247.109.9669 - 0981.969.288 - 086.570.4899086.557.2899

Thành viên Hội đồng

Hội đồng trường của Trường Đại học Hòa Bình là tổ chức quản trị, đại diện cho Nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan. Nhà đầu tư của Trường Đại học Hòa Bình là Tập đoàn SOVICO, Ngân hàng thương mại cổ Phần Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh (HDBank) và một số cá nhân bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước.

Hội đồng trường của Trường Đại học Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Hội nghị Nhà đầu tư Trường Đại học Hòa Bình công nhận tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HNNĐT ngày 30/8/2020.

Nguyễn Văn Ngữ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN NGỮ

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Chức vụ, đơn vị: Bí thư Đảng ủy Trường ĐH Hòa Bình

background

PHÓ CHỦ TỊCH

PHẠM KHẮC DŨNG

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Chức vụ, đơn vị: Phó Tổng Giám đốc Sovico Group

background

THÀNH VIÊN

NGUYỄN THÀNH ĐÔ

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Chức vụ, đơn vị: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên HĐQT độc lập HDBank TP.HCM

background

THÀNH VIÊN

ĐỒNG QUỐC CƯỜNG

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Chức vụ, đơn vị: Tổng Giám đốc CTCP Bắc Hà, Tập đoàn Sovico

background

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

TRẦN THU HÀ

Học hàm, học vị:Phó giáo sư, Tiến sĩ

Chức vụ, đơn vị: Trưởng VP đại diện Trường ĐH Hòa Bình tại TP.HCM

background

THÀNH VIÊN

ĐẶNG ỨNG VẬN

Học hàm, học vị: Nhà giáo nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học

Chức vụ, đơn vị: Trường ĐH Hòa Bình

background

THÀNH VIÊN

VÕ NGỌC HẠNH

Học hàm, học vị: Cử nhân

Chức vụ, đơn vị: HDBank TP.HCM

background

THÀNH VIÊN

TÔ NGỌC HƯNG

Học hàm, học vị: Nhà giáo nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Chức vụ, đơn vị: Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Hòa Bình

background

THÀNH VIÊN

TRẦN THỊ CHI CHÂU

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Chức vụ, đơn vị: Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính Trường ĐH Hòa Bình

background

THÀNH VIÊN

TRẦN QUANG QUÝ

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Chức vụ, đơn vị: Phó Chủ tịch Hiệp hội các Trường ĐH, CĐ Việt Nam

background

THÀNH VIÊN

ĐÀO VĂN ĐÔNG

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ

Chức vụ, đơn vị: Chức vụ, đơn vị: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hoà Bình Phó ban Ban Đầu tư phát triển Giáo dục và Y tế thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico

background

THÀNH VIÊN

TRẦN QUÝ TƯỜNG

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Chức vụ, đơn vị: Chức vụ, đơn vị: Phó ban Ban Đầu tư phát triển Giáo dục và Y tế thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico

background

THÀNH VIÊN

NGÔ TRÍ TRUNG

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Chức vụ, đơn vị: Trường Đại học Hoà Bình

background

THÀNH VIÊN

HÀ THANH VIỆT

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Chức vụ, đơn vị: Trợ lý Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Sovico - Phụ trách mảng Phát triển giáo dục

background

THÀNH VIÊN

PHAN THỊ NINH

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Chức vụ, đơn vị: Chánh Văn phòng Hội đồng trường; Phó trưởng phòng HCTCQT&TTPC; Thành viên Ban Quản lý dự án xây dựng Trường Đại học Hòa Bình - Công ty CP Tập đoàn Sovico