Skip to content

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HÀ NỘI

Điện thoại: 0247.109.9669 - 0981.969.288 - 086.570.4899086.557.2899

Hội đồng Cố vấn

Phương Thảo

CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

background

PHÓ CHỦ TỊCH

HỒ ĐẮC LỘC

Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học

background

ỦY VIÊN

NGUYỄN THỊ TÍCH

Học hàm, học vị: Cử nhân