Skip to content

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HÀ NỘI

Điện thoại: 0247.109.9669 - 0981.969.288 - 086.570.4899086.557.2899

Giới thiệu Tạp chí Khoa học và Công nghệ

 

1. TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH, PHẠM VI

   - Theo Giấy phép hoạt động số 456/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 20/7/2021, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình có tôn chỉ, mục đích, phạm vi như sau: 

     + Thông tin, cập nhật hoạt động của Trường Đại học Hòa Bình.

     + Định kỳ theo kỳ xuất bản để thông tin chuyên sâu; giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học. Hướng dẫn trao đổi kinh nghiệm trong công tác đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Hòa Bình.

   - Đối tượng phục vụ: Giảng viên, học viên cao học, sinh viên Trường Đại học Hòa Bình và cán bộ quan tâm.