Skip to content

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HÀ NỘI

Điện thoại: 0247.109.9669 - 0981.969.288 - 086.570.4899086.557.2899

Biểu mẫu - Thủ tục hành chính dành cho sinh viên

 

STT

Tên mẫu biểu

Tải xuống

1

Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn-giảm học phí

2

Mẫu đơn chuyển ngành vừa nhập học

3

Mẫu đơn chuyển sang trường khác

4

Mẫu đơn chuyển trường đến trường Hòa Bình

5

Mẫu đơn học song bằng

6

Mẫu đơn rút hồ sơ mới nhập học

7

Mẫu đơn xác nhận sinh viên

8

Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập

9

Mẫu đơn xin chuyển khóa học

10

Mẫu đơn xin chuyển khoa

11

Mẫu đơn xin chuyển ngành cùng khoa

12

Mẫu đơn xin rút hồ sơ

13

Mẫu đơn xin thôi học

14

Mẫu đơn xin tiếp tục học khi đã có QD bảo lưu-thôi học

15

Mẫu vay vốn kèm CV 6868-BGDĐT-CTHSSV

16

Đơn xin phúc khảo

17

Phiếu đăng ký học

18

Đơn đề nghị tổ chức lớp học