Skip to content

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HÀ NỘI

Điện thoại: 0247.109.9669 - 0981.969.288 - 086.570.4899086.557.2899

Báo cáo tình hình KH&CN 2020-2025

Danh mục NCKH cấp trường năm 2020 - 2021

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021

 

Số TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

 

I. Công trình NCKH là giáo trình, tài liệu học tập phục vụ công tác đào tạo

 

1

Giáo trình:

Chế biến, bào chế thuốc cổ truyền

Chủ biên: PGS.TS Hoàng Minh Chung

Thành viên: ThS. Mai Văn Thông,

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

 

2

Giáo trình:

Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm

Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thị Thịnh

Thành viên: ThS. Vũ Thu Thủy,

ThS. Nguyễn Thị Duyên

 

3

Tài liệu giảng dạy:

Tiền lâm sàng Y học cổ truyền

Chủ biên: ThS. Hoàng Châu Loan

Thành viên: PGS.TS Hoàng Minh Chung, ThS. Hà Thị Yến, ThS. Đỗ Việt Hương

 

4

Tài liệu giảng dạy:

Triết học Mác - Lênin (Dùng cho sinh viên Trường Đại học Hòa Bình)

Chủ biên: PGS. TS Vũ Trọng Dung

Thành viên: PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, PGS.TS Nguyễn Đình Tường

 

II. Các công trình nghiên cứu Khoa học – Công nghệ

 

1

Giải pháp marketing trong tuyển sinh cho ngành Du lịch tại Trường Đại học Hòa Bình

Chủ nhiệm: TS.GVC.Nguyễn Quốc Tuấn

Thành viên: ThS. Trần Diễm Hằng,

ThS. Đỗ Hương Giang

 

2

Đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện 198 giai đoạn 2019-2020

Chủ nhiệm: PGS.TS. Bùi Ngọc Tiến

Thành viên: Ths.KS. Lê Anh Tuấn

 

3

Khai thác plugin Elementor và Woo Commerce xây dựng website thương mại điện tử wordpress.

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Việt Đức