Skip to content

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HÀ NỘI

Điện thoại: 0247.109.9669 - 0981.969.288 - 086.570.4899086.557.2899

Thư viện thông báo v/v cấp tài khoản số cho người đọc năm học 2022-2023

Nhằm đảm bảo quyền lợi sử dụng Thư viện cho CBGV, sinh viên, học viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo năm học 2022 - 2023, Thư viện Trường Đại học Hòa Bình tổ chức cấp quyền sử dụng thư viện cho sinh viên

 

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ http://tvdt.daihochoabinh.edu.vn/

CBGV, sinh viên, học viên đọc kỹ các nội dung sau đây để nắm thông tin về tài khoản. Đồng thời, trong quá trình sử dụng cần bảo quản tài khoản cận thận, tránh để lộ thông tin gây ảnh hưởng đến cá nhân và quá trình truy cập các hệ thống.

 

- Đăng nhập vào THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ http://tvdt.daihochoabinh.edu.vn/

Đối với CBGV:

+ Tên đăng nhập: Tên CBGV

+  Mật khẩu: Tên CBGV

Đối với Sinh viên, học viên:

+ Tên đăng nhập: Mã thẻ sinh viên

+  Mật khẩu: Mã thẻ sinh viên

Danh sách tài khoản: File đính kèm

 

LƯU Ý:

- Để đảm bảo tính bảo mật tài khoản của mình sau khi đăng nhập CBGV, sinh viên, học viên có thể thay đổi mật khẩu theo ý của mình. 

- Trường hợp có thắc mắc vui lòng liên hệ cô Nguyễn Vân Anh (email: nvanh@daihochoabinh.edu.vn , điện thoại: 0869997669 ) để được hỗ trợ.

- CBGV, Sinh viên, học viên có thể xem hướng dẫn sử dụng các hệ thống:

+ Hướng dẫn tra cứu tài liệu trực tuyến:  http://tvdt.daihochoabinh.edu.vn/huong-dan-tra-cuu-tai-lieu-id-2046.htm 

 

*DANH SÁCH FILE BẠN ĐỌC 2022: