Skip to content

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HÀ NỘI

Điện thoại: 0247.109.9669 - 0981.969.288 - 086.570.4899086.557.2899

Thông báo về KH học tập, thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm 2022-2023 và KH nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đối với Sinh viên và học viên

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường về Kế hoạch học tập, thi kết thúc học kỳ và Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với sinh viên bậc đại học và học viên cao học. Trường Đại học Hòa Bình thông báo đến sinh viên bậc đại học và học viên cao học như sau:

 

1 (1)

1. Về hoạt động giảng dạy và học tập HK1/2022-2023

 

- Tiếp tục các hoạt động giảng dạy - học tập trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại Trường Đại học Hòa Bình đối với sinh viên bậc đại học và học viên cao học đến hết ngày 13/01/2023. 

 

2. Về Kế hoạch thi kết thúc HK1/2022 - 2023

 

- Đối với sinh viên các khóa 518, 519 và 522 kế hoạch thi từ ngày 21/12/2022 đến ngày 10/01/2023

- Đối với sinh viên các khóa 520 và 521 kế hoạch thi từ ngày 01/02/2023 đến ngày 18/02/2023.

 

3. Về Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

 

- Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023  đối với sinh viên bậc đại học và học viên cao học từ ngày 16/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023 (nhằm ngày 25 tháng chạp năm Nhâm Dần đến ngày 08 tháng giêng năm Quý Mão).

 

4. Một số lưu ý đối với sinh viên

 

- Sinh viên 522 thực hiện kế hoạch học tập môn Giáo dục quốc phòng và An ninh từ ngày 08/02/2023 đến 07/3/2023.

 

- Sinh viên 518, 519, 520, 521 thực hiện kế hoạch học tập và thi kết thúc HK1/2022-2023 theo kế hoạch đã thông báo.

 

- Trong thời gian nghỉ tết, sinh viên phải chấp hành nghiêm mọi quy định của chính quyền địa phương, giữ gìn sức khỏe, an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông, nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm pháp luật.

 

Trên đây là Thông báo về Kế hoạch học tập, thi kết thúc học kỳ và Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với sinh viên bậc đại học và học viên cao học. Đề nghị các đơn vị liên quan và sinh viên, học viên các lớp triển khai thực hiện thông báo này.

 

Trân trọng./.