Skip to content

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HÀ NỘI

Điện thoại: 0247.109.9669 - 0981.969.288

Bài viết liên quan: #Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế; Trường Đại học Hòa Bình thông báo tuyển dụng nhân sự...