Skip to content

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HÀ NỘI

Điện thoại: 0247.109.9669 - 0981.969.288 - 086.570.4899086.557.2899

Bài viết liên quan: #Ngành đào tạo Thạc sĩ

Ngành Tài chính Ngân hàng

Đào tạo Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp; Có trình độ lý...