Skip to content

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HÀ NỘI

Điện thoại: 0247.109.9669 - 0981.969.288 - 086.570.4899086.557.2899

Bài viết liên quan: #Đảm bảo chất lượng

DANH SÁCH CÁC MẪU BIỂU

STT TÊN MẪU BIỂU TẢI XUỐNG
1 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO