Skip to content

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HÀ NỘI

Điện thoại: 0247.109.9669 - 0981.969.288 - 086.570.4899086.557.2899

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀ BÌNH

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Hoà Bình

Cơ quan xuất bản: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình

Địa chỉ: : Trường Đại học Hòa Bình, số 8, Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình II,

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại/Fax: 0243 787 1901

Website: http://daihochoabinh.edu.vn/ | Email: tapchikhcn@daihochoabinh.edu.vn

Giấy phép Hoạt động Tạp chí in số: 456/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 20/7/2021.