Skip to content

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HÀ NỘI

Điện thoại: 0247.109.9669 - 0981.969.288 - 086.570.4899086.557.2899

LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SỸ NGÀNH LUẬT KINH TẾ

Ngày 26, 27/08/2023, Trường Đại học Hòa Bình đã tổ chức đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên ngành Luật Kinh tế theo định hướng ứng dụng.

 

Tham dự các buổi bảo vệ có PGS. TS. Nguyễn Như Phát – Trưởng Khoa Luật Trường Đại học Hòa Bình cùng đầy đủ các thành viên trong Hội đồng chấm luận văn gồm các chuyên gia, nhà khoa học và các giảng viên có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực của đề tài.

 

1-3

PGS.TS Nguyễn Như Phát - Trưởng khoa Luật

 

Các học viên đã hoàn thành luận văn dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học và đáp ứng các điều kiện để được bảo vệ luận văn.

 

 

Kết quả đánh giá chung: các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn cao. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng hiệu quả các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài. Các Hội đồng đã họp để đánh giá luận văn cho 27 học viên với kết quả đạt từ khá giỏi trở lên, các luận văn đều được khẳng định là những công trình có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

 

Kết quả đánh giá chung: các luận văn đều được trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn cao. Các học viên đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thành luận văn, vận dụng hiệu quả các kiến thức đã học vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề đã đặt ra của đề tài. Các Hội đồng đã họp để đánh giá luận văn cho 27 học viên với kết quả đạt từ khá giỏi trở lên, các luận văn đều được khẳng định là những công trình có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

 

 

Luận văn tốt nghiệp được xem là công trình tổng kết những nỗ lực học tập và nghiên cứu, đồng thời là kết quả của quá trình phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi học viên. Hi vọng rằng, với những kiến thức đã thu được trong quá trình học, các học viên có thể áp dụng các kiến thức nghiên cứu vào thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho công tác của chính mình, cũng như đóng góp vào sự nghiệp phát triển KH&CN của đất nước.

 

Dưới đây là một số hình ảnh của lễ bảo vệ luận văn.