Skip to content

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HÀ NỘI

Điện thoại: 0247.109.9669 - 0981.969.288 - 086.570.4899086.557.2899

Hội thảo "Hợp tác đào tạo ngành Thương mại điện tử, ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng của Trường Đại học Hòa Bình với Doanh nghiệp"

Hội thảo "Hợp tác đào tạo ngành Thương mại điện tử, ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng của Trường Đại học Hòa Bình với Doanh nghiệp"

(ĐHHB) – Sáng, ngày 23/4/2021, tại Trường Đại học Hòa Bình đã diễn ra Chương trình "Hội thảo khoa học và Ký kết hợp tác Đào tạo ngành Thương mại điện tử, ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng của Trường Đại học Hòa Bình với Doanh nghiệp".

 

 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động ngày càng sâu rộng đến mọi lĩnh vực, mọi hoạt động của đời sống xã hội, mọi ngành nghề và đặc biệt là các doanh nghiệp và các Trường Đại học. Nhằm mục tiêu làm rõ các vấn đề khoa học và thực tiễn xoay quanh 2 lĩnh vực: Thương mại điện tử, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng - cũng là 2 chuyên ngành vừa được Trường Đại học Hoà Bình chính thức đưa vào giảng dạy, học tập, Trường Đại học Hoà Bình tổ chức Hội thảo Khoa học và ký kết Hợp tác đào tạo ngành Thương mại điện tử, ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng của Trường Đại học Hoà Bình với doanh nghiệp.

 

Đến tham dự Hội thảo khoa học và ký kết, về phía Trường Đại học Hoà Bình có sự tham dự của:

 

- TS. Nguyễn Văn Ngữ - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường

- NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng – Phó bí thư Đảng uỷ, Hiệu Trưởng nhà trường.

- GS.TS. Trần Trung – Phó hiệu trưởng Nhà trường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học.

- PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh

- TS. Nguyễn Đăng Minh – Trưởng khoa Công nghệ thông tin và điện tử viễn thông.

 

Cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm và Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh, Khoa Công nghệ thông tin và điện tử viễn thông của Trường Đại học Hòa Bình.

 

 

Hội thảo đã vô cùng vinh dự được chào đón sự có mặt của hơn 40 tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Thương mại điện tử và Logistics cùng các chuyên gia đầu ngành từ các Trường Đại học có đào tạo Thương mại điện tử và Logistics.

 

Phát biểu chào mừng Hội thảo, TS. Nguyễn Văn Ngữ - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường khẳng định việc mở 2 ngành đào tạo Thương mại điện tử, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng nằm trong Chiến lược tổng thể phát triển của Nhà trường đã được Hội đồng trường phê duyệt, theo đó, nhằm thực hiện triết lý giáo dục mà Nhà trường theo đuổi: "Chất lượng – Hội nhập – Sáng tạo".

 

TS. Nguyễn Văn Ngữ - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu chào mừng Hội thảo

 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng - Phó bí thư Đảng uỷ, Hiệu Trưởng nhà trường đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của 2 ngành Thương mại điện tử, Logistics trong thời gian tới: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp các công nghệ thông minh để tối ưu hóa trong các ngành, các doanh nghiện và nền kinh tế quốc dân, việc nắm bắt kịp thời các thành quả của cuộc CMCN 4.0 có thể coi là chìa khóa, cơ hội để tạo bước phát triển mang tính đột phá cho nền kinh tế nước ta trong thời gian tới nhằm thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tận dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ giúp các quốc gia phát huy lợi thế của cuộc CMCN 4.0 để phát triển nhanh và bền vững.

 

NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng - Phó bí thư Đảng uỷ, Hiệu Trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Trong Đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh: Hội thảo là diễn đàn trao đổi, thảo luận giữa các nhà khoa học, các chuyên gia, các cán bộ quản lý và các doanh nghiệp về các vấn đề xoay quanh ngành Thương mại điện tử và ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng tại Việt Nam hiện nay nhằm mục tiêu đề xuất các giải pháp, các khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với thế giới việc làm ngành thương mại điện tử, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng của trường Đại học Hòa Bình thông qua các nội dung chủ yếu như sau:

 

Một là, làm rõ hơn sự cần thiết khách quan về đào tạo ngành thương mại điện tử, ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Vì sao hai ngành này chưa phát triển ở Việt Nam.

Hai là, mức độ đáp ứng nhu cầu của các trường đại học cho các doanh nghiệp Việt Nam về nguồn nhân lực này.

Ba là, các hình thức hợp tác, nội dung hợp tác, cơ chế và các khuyến nghị nhằm hợp tác có hiệu quả và bền vững giữa Trường Đại học Hoà Bình với doanh nghiệp để đào tạo nhân lực Thương mại điện tử, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

 

Chương trình Hội thảo khoa học và Lễ ký kết gồm 2 phần chính:

- Phần 1: Chương trình Hội thảo khoa học và trao đổi, thảo luận

- Phần 2: Lễ ký kết hợp tác đào tạo

 

Chương trình Hội thảo diễn ra với 7 bài tham luận được trình bày, gợi mở các nội dung cốt lõi để từ đó, các nhà nghiên cứu cùng đưa ra những lập luận, góc nhìn lý thuyết và thực tiễn, giúp hoàn thiện và làm rõ thêm vấn đề nghiên cứu trong chủ đề. Các nghiên cứu được trình bày và thảo luận tại hội thảo bao gồm: 

 

GS.TS. Đặng Đình Đào - Trường Đại học Kinh tế quốc dân

 

1. TS. Nguyễn Tiến Mạnh – Trường Đại học Hoà Bình, với tham luận: "Giới thiệu 2 chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử; ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng"

2. GS.TS. Đặng Đình Đào - Trường Đại học Kinh tế quốc dân, với tham luận: "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Logicstics ở Việt Nam" 

3. TS. Nguyễn Đăng Minh - Trường Đại học Hoà Bình, với Tham luận: "Thương mại điện tử, mã số 7340122 ngành học mới tại Trường Đại học Hoà Bình"

4. TS. Đỗ Tiến Long - Công ty TNHH Tư vấn Quản lý OD Click, với tham luận: "Những rào cản, cơ hội và thách thức trong việc hợp tác đào tạo ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp và Trường Đại học Hoà Bình"

5. ThS. Mai Lê Lợi - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaline Logistics Việt Nam, với tham luận: "Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực Logistics Việt Nam"

6. Ông Nguyễn Mạnh Dũng - Giám đốc Công ty TNHH AloTrip, với tham luận: "Một số rào cản đối với sinh viên ngành Thương mại điện tử mới ra trường và giải pháp hỗ trợ của Trường đại học dưới góc nhìn của Công ty TNHH AloTrip - Người sử dụng lao động"

7. Ông Lê Đức Sinh - Giám đốc Khách sạn Mường Thanh - Thanh Hoá, với tham luận: "Nhu cầu nhân lực Thương mại điện tử và Logistics trong kinh doanh khách sạn"

 

Ông Lê Đức Sinh - Giám đốc Khách sạn Mường Thanh - Thanh Hoá

 

Những tham luận của các nhà khoa học, các học giả, các doanh nghiệp đều thống nhất cao độ với việc trường Đại học Hòa Bình đưa vào chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử, ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng. Đồng thời, nhấn mạnh việc đào tạo 02 ngành này có lợi thế là kế thừa được những thành tựu mà hơn 30 trường Đại học trên cả nước đã và đang đào tạo. Theo đó, phải có sự sáng tạo đột phá tạo ra sự khác biệt độc đáo của trường Đại học Hòa Bình trong đào tạo ngành Thương mại điện tử, ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng. Các nhà khoa học, các doanh nghiệp tỏ rõ quan điểm đồng hành cùng trường Đại học Hòa Bình  ngay từ đầu vào, trong quá trình đào tạo và đầu ra đối với sinh viên ngành Thương mại điện tử, Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng trong bối cảnh hội nhập, CMCN 4.0 tại Việt Nam và trên thế giới. Sao cho, trường Đại học Hòa Bình phải là trường đại học định hướng ứng dụng thành công độc đáo – là nơi tin cậy trong hợp tác đào tạo của các doanh nghiệp.

 

Tại phần thảo luận, Nhà trường đã cùng các thầy cô giáo đến từ các trường Đại học khác, các chuyên gia và đại diện của hơn 40 tập đoàn, doanh nghiệp trao đổi, thảo luận về các vấn đề khoa học và thực tiễn xoay quanh 2 lĩnh vực: Thương mại điện tử và Logistics, từ đó làm rõ hơn và cung cấp thêm những góc nhìn đa chiều xung quanh chủ đề Hội thảo.

 

 

Nhằm cụ thể hoá sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa Nhà trường với doanh nghiệp, Chương trình Ký kết hợp tác đào tạo nhân lực ngành Thương mại điện tử, ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng giữa Trường Đại học Hòa Bình với các Tập đoàn, Doanh nghiệp đã được diễn ra với 17 hợp đồng hợp tác đào tạo được ký kết. Đây là, điểm nhấn quan trọng để trường Đại học Hòa Bình đồng hành cùng doanh nghiệp trong tuyển sinh đầu vào năm học 2021-2022.

 

Lễ ký kết hợp tác giữa Nhà trường và các doanh nghiệp mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa Trường Đại học Hòa Bình và các Doanh nghiệp về Thương mại điện tử, Logistics trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 một cách toàn diện, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho sinh viên, doanh nghiệp trong thời gian tới.

 

Hội thảo khoa học và Lễ ký kết hợp tác Đào tạo ngành Thương mại điện tử, ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng giữa Trường Đại học Hòa Bình với Doanh nghiệp đã thành công tốt đẹp. Chương trình diễn ra là tiền đề cho sự gắn kết chặt chẽ giữa Nhà trường với Doanh nghiệp, nhằm mục tiêu hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các Doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Hoà Bình, đặc biệt là đối với 2 ngành được đánh giá là xu hướng tất yếu trong thời gian tới: Thương mại điện tử và Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng.

 

*Một số hình ảnh tại Hội thảo