Skip to content

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HÀ NỘI

Điện thoại: 0247.109.9669 - 0981.969.288 - 086.570.4899086.557.2899

HƯỚNG DẪN TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

 

1. TRƯỚC KHI GỬI BÀI

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình, sau đây gọi tắt là Tạp chí, trân trọng cảm ơn quý tác giả đã chọn gửi bài viết đến Tạp chí. Trước khi gửi bài viết, Tác giả cần kiểm tra kỹ các thông tin sau:

 1. Tác giả cam kết bài viết không được gửi cùng lúc nhiều tạp chí và chưa từng được xuất bản tại các tạp chí, kỷ yếu khoa học, ấn phẩm khác ở dạng tóm tắt hay toàn văn (dưới dạng bản in hay bản điện tử). Tác giả không gửi bài viết đến các tạp chí, ấn phẩm có xuất bản khác cho đến khi có quyết định cuối cùng từ Tòa soạn (không được xét duyệt xuất bản).
 2. Bài viết được gửi đến Tòa soạn phải tuân thủ đúng phạm vi, mục đích mà Tạp chí đã công bố. Bài viết là các công trình nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh thuộc các lĩnh vực Kinh tế và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; Quản lý Giáo dục; Khoa học Sức khỏe; Mỹ thuật Công nghiệp và Kiến trúc.
 3. Bài viết được gửi đến Tòa soạn phải tuân thủ đúng thể lệ của bài viết mà Tạp chí đã công bố. Tạp chí khuyến khích tác giả tham khảo Mẫu bản thảo được công bố bởi Tạp chí. Tác giả vui lòng đánh số các dòng để thuận tiện cho quá trình phản biện và chỉnh sửa bài viết.
 4. Tác giả cung cấp cho Tạp chí các thông tin sau:
  • Thông tin tác giả (nhóm tác giả);
  • Các thông tin về xung đột lợi ích tiềm ẩn;
  • Đề xuất chuyên gia phản biện phù hợp (nếu có).
 5. Bài viết phải tuân thủ các chính sách mà Tạp chí đã công bố.
  • Chính sách nộp bài: Bài viết được gửi thông qua email hoặc Gửi bài trực tuyến của Tạp chí. 

+ Trong trường hợp bài viết là công trình nghiên cứu của tập thể các tác giả, số lượng, thứ tự và vai trò của tác giả đối với bài viết được liệt kê trên bài viết sự thống nhất của tập thể tác giả. Tác giả có tên xuất hiện đầu tiên trong danh sách tác giả được xem là tác giả chính của bài viết. Các tác giả còn lại là đồng tác giả của bài viết. Tác giả đại diện liên lạc với Tòa soạn để trao đổi các vấn đề liên quan đến việc gửi, chỉnh sửa, biên tập, và xuất bản bài viết có thể là tác giả chính, hoặc là tác giả bất kỳ. Việc xác định tác giả liên lạc (tác giả liên hệ - corresponding author) là do tập thể tác giả quyết định và chịu trách nhiệm. Sau khi bài viết bước vào giai đoạn biên tập, bất kỳ sự bổ sung, xóa bỏ hoặc sắp xếp lại tên tác giả trong danh sách tác giả đều không được chấp nhận (trừ trường hợp có lý do chính đáng và được thông báo đến Tòa soạn bằng văn bản).

+ Tác giả có quyền tác giả theo pháp luật về Sở hữu Trí tuệ của Việt Nam và theo luật pháp quốc tế phù hợp với pháp luật Việt Nam.

 • Chính sách về đạo đức: Các bài viết sẽ được kiểm tra đạo văn về tính trùng lắp nghiên cứu. Tác giả tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bài viết, sử dụng tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, bản quyền bài viết. Các xung đột lợi ích cần phải được công bố rõ ràng, cụ thể, bao gồm: các xung đột về tiêu chuẩn đạo đức và sở hữu trí tuệ, vai trò của tác giả, lợi ích, chính sách của Tạp chí.
 • Chính sách phản biện: Tạp chí thực hiện quy trình phản biện kín hai chiều. Các tác giả cần đảm bảo sự bảo mật trên tất cả các tài liệu, các nội dung phản biện, biên tập do Toà soạn chuyển cho tác giả. Trong một số trường hợp cần thiết, nếu được yêu cầu, tác giả cần công khai hỗ trợ cung cấp các dữ liệu nghiên cứu cho Tạp chí nhằm mục đích phản biện hoặc nâng cao chất lượng của bài viết.
 • Chính sách biên tập và xuất bản: Tác giả cần phải phối hợp và hỗ trợ để chỉnh sửa, hoàn thiện bài viết theo các yêu cầu của Phản biện cũng như của Ban Biên tập. Khi trao đổi/phản hồi về các nhận xét của chuyên gia Phản biện/Ban Biên tập, các tác giả nên sử dụng ngôn ngữ không gây xúc phạm và mang tính xây dựng. Sau khi bài viết được chấp thuận đăng, tác giả liên hệ (corresponding author) chịu trách nhiệm về tính chính xác của tất cả nội dung trong bài viết, bao gồm thông tin của tất cả các tác giả. Sau khi xuất bản, tác giả liên hệ là đầu mối cho tất cả các vấn đề liên quan đến bài báo đã xuất bản.