Skip to content

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÒA BÌNH

Địa chỉ: Số 8 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HÀ NỘI

Điện thoại: 0247.109.9669 - 0981.969.288 - 086.570.4899086.557.2899

Chương trình Đào tạo Đại học (23 ngành)

 

avt 23 NGÀNH ĐÀO TẠO-03

 

Số hiệu

 

Trích yếu Ngày ban hành
Số 162/QĐ-ĐHHB

Chương trình Đào tạo Đại học 19 ngành

 

14/03/2019
Số 300/QĐ-ĐHHB

Chương trình Đào tạo Đại học ngành Quản trị khách sạn

 

12/04/2021
Số 302/QĐ-ĐHHB

Chương trình Đào tạo Đại học ngành Logistics và Quản lý CCU

 

13/04/2021
Số 303/QĐ-ĐHHB

Chương trình Đào tạo Đại học ngành Thương mại điện tử

 

13/04/2021
Số 66a/QĐ-ĐHHB

Chương trình Đào tạo Đại học ngành Y học cổ truyền

 

21/02/2019

Khung chương trình đào tạo chính quy áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2022 trở về sau

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chuẩn chương trình Đào tạo, xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng khoa học của Nhà trường về việc thống nhatas các học phần được cập nhật trong chương trình đào tạo của 19 ngành áp dụng cho kháo tuyển sinh từ năm 2022 trở về sau.

 

1. Công nghệ đa phương tiện

2. công nghệ thông tin

3. Điều dưỡng

4. Dược học

5. Kế toán

6. Kiến trúc

7. Logistics

8. Luật kinh tế

9. Ngôn ngữ Anh

10. Nội thất

11. Quan hệ công chúng

12. Quản trị DV Du lịch & Lữ hành

13. Quản trị khách sạn

14. Quản trị kinh doanh

15. Tài chính ngân hàng

16. Thiết kế đồ họa

17. Thiết kế thời trang

18. Thương mại điện tử

19. Y học cổ truyền