Hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02471099669
Hotline: 02471099669

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

ÐẠI HỌC, CAO ÐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

A. THÔNG TIN THÍ SINH :
1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)
Giới tính
2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh
(Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)
3. Nơi sinh (Xã, huyện, tỉnh):
4. Dân tộc :
5. Hộ khẩu thường trú:
Mã tỉnh
Mã huyện
6. Thuộc đối tượng nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó
Nhập vào đối tượng của bạn: 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07 Xem đối tượng ưu tiên
7. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó
Nhập vào Khu vực của bạn: KV1; KV2-NT; KV2; KV3 Xem Khu vực ưu tiên
8. Năm tốt nghiệp THPT:
9. Giấy CMND số:
10. Địa chỉ báo tin: (Ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc)
Email
Điện thoại
Thời gian nhập học
B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
(Thí sinh lựa chọn 1 trong 2 hình thức xét tuyển)
Dựa vào kết quả học tập (Điểm trung bình và hạnh kiểm các học kỳ)
(Thí sinh xét tuyển theo điểm 5 học kỳ hoặc xét tuyển theo điểm cả năm lớp 12)
Lưu ý:Thí sinh chỉ cần ghi kết quả học tập của các môn tham gia xét tuyển tương ứng với khối ngành đăng ký
Nguyện vọng 1
Nguyện vọng 2
Nguyện vọng 3
Nguyện vọng 4
Dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2017
- Các nguyện vọng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới (nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất)
- Thí sinh đăng ký nguyện vọng nào không đúng với quy định của các ngành thì nguyện vọng đó sẽ không nhập vào hệ thống xét tuyển
- Tổng số nguyện vọng (bắt buộc) :……
Các bạn nhập thông tin nguyện vọng theo cấu trúc: Tên ngành - Mã ngành - Mã Tổ hợp Môn: Điểm
Nguyện vọng 1
Nguyện vọng 2
Nguyện vọng 3
Nguyện vọng 4
Hủy Or