Danh sách bài viết theo chuyên mục

Thông báo ngưỡng điểm xét tuyển hệ đại học chính quy sử dụng kết quả thi THPT năm 2022 vào trường Đại học Hòa Bình 

Căn cứ thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2022 Trường Đại học Hòa Bình;

 

Trường Đại học Hòa Bình công bố kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2022 theo phương thức xét tuyển kết quả học tập bậc THPT (học bạ) 

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-ĐHHB ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hòa Bình năm 2022. Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2022 Trường Đại học Hòa Bình;

 

Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2022 trình độ Thạc sĩ 

Thực hiện Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Hòa Bình.

 

Tuyển sinh Liên thông trình độ Đại học ngành Ngôn ngữ Anh năm 2022 

Căn cứ đề án Tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 của Trường Đại học Hòa Bình, Trường Đại học Hòa Bình thông báo Tuyển sinh Liên thông ngành Ngôn Ngữ Anh trình độ Đại học.

 

Tuyển sinh Văn bằng 2 ngành Ngôn Ngữ Anh trình độ Đại học, hình thức vừa học vừa làm 

Căn cứ đề án Tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 của Trường Đại học Hòa Bình, Trường Đại học Hòa Bình thông báo Tuyển sinh Văn bằng 2 ngành Ngôn Ngữ Anh trình độ Đại học, hình thức vừa học vừa làm.