Danh sách bài viết theo chuyên mục

Thông báo lịch thi trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021 

Căn cứ thông báo số 29/TBTS-ĐHHB ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Hòa Bình ban hành về việc tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021 trình độ thạc sĩ.

 

Thông báo lùi thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực đối với khối ngành sức khỏe do Trường Đại học Hòa Bình tổ chức năm 2021 

Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình đã ban hành văn bản số 637/TB-ĐHHB ngày 22/10/2021 về việc Thông báo lùi thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực đối với khối ngành sức khỏe do Trường Đại học Hòa Bình tổ chức (phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học bạ THPT kết hợp thi đánh giá năng lực do...

 

Lùi thời gian thi Thạc sĩ đợt 1 năm 2021 do Covid19 

Căn cứ thông báo số 29/TBTS-ĐHHB ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Hòa Bình về việc Tuyển sinh Sau đại học đợt I năm 2021 trình độ Thạc sĩ.

 

Thông báo tuyển sinh Đại học vừa học vừa làm năm 2021 

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2021 của Trường Đại học Hòa Bình; Nhà trường thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2021 như sau: