Danh sách bài viết theo chuyên mục

Những kết quả học tập ấn tượng của sinh viên Khoa MTCN-KT Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Mão và chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Trường. 

Cũng như thường lệ, kết thúc kỳ 1 năm học 2022-2023 vào tháng cuối cùng của năm. Đúng vậy, tháng cuối cùng của năm 2022 Thày trò Khoa MTCN-KT rất bận rộn với công việc giảng dạy, thi và chấm kết thúc các học phần theo kế hoạch giảng dạy và học tập.

 

Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2022 trình độ Thạc sĩ 

Thực hiện Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Hòa Bình.

 

Tuyển sinh Liên thông trình độ Đại học ngành Ngôn ngữ Anh năm 2022 

Căn cứ đề án Tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 của Trường Đại học Hòa Bình, Trường Đại học Hòa Bình thông báo Tuyển sinh Liên thông ngành Ngôn Ngữ Anh trình độ Đại học.

 

Tuyển sinh Văn bằng 2 ngành Ngôn Ngữ Anh trình độ Đại học, hình thức vừa học vừa làm 

Căn cứ đề án Tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 của Trường Đại học Hòa Bình, Trường Đại học Hòa Bình thông báo Tuyển sinh Văn bằng 2 ngành Ngôn Ngữ Anh trình độ Đại học, hình thức vừa học vừa làm.