Danh sách bài viết theo chuyên mục

Trường Đại học Hòa Bình tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Thái Bình 

Ngày 27/11, trường ĐH Hòa Bình cùng nhiều doanh nghiệp, cơ sở đào tạo tham gia ngày hội tư vấn nghề nghiệp và kết nối cung cầu lao động tại Thái Bình.

 

Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2022 trình độ Thạc sĩ 

Thực hiện Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ của Trường Đại học Hòa Bình.

 

Tuyển sinh Liên thông trình độ Đại học ngành Ngôn ngữ Anh năm 2022 

Căn cứ đề án Tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 của Trường Đại học Hòa Bình, Trường Đại học Hòa Bình thông báo Tuyển sinh Liên thông ngành Ngôn Ngữ Anh trình độ Đại học.

 

Tuyển sinh Văn bằng 2 ngành Ngôn Ngữ Anh trình độ Đại học, hình thức vừa học vừa làm 

Căn cứ đề án Tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 của Trường Đại học Hòa Bình, Trường Đại học Hòa Bình thông báo Tuyển sinh Văn bằng 2 ngành Ngôn Ngữ Anh trình độ Đại học, hình thức vừa học vừa làm.