Thông báo tuyển sinh Đại học liên thông năm 2021

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học. Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2021 của Trường Đại học Hòa Bình; Nhà trường thông báo tuyển sinh đại học liên thông năm 2021 như sau:


1. Đối tượng tuyển sinh

Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau:

 

a) Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp. Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

b) Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

 

c) Đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

 

d) Không trong thời gian thi hành án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

 

2. Phạm vi tuyển sinh: Trường tổ chức tuyển sinh trong phạm vi cả nước

 

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

 

a) Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Điểm trung bình cộng của các môn trong tổ hợp xét tuyển theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

b) Xét tuyển sử dụng kết quả học bạ THPT: Thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và có kết quả học tập 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT của 3 học kỳ (HK 1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) đạt từ 15,0 điểm trở lên hoặc kết quả học tập điểm trung bình cộng của năm học lớp 12 đạt từ 5,0 trở lên.

Đối với ngành Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang tổng điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 15,0 điểm trở lên và điểm môn Vẽ ≥ 5,0 (môn Vẽ thí sinh có thể sử dụng điểm môn Vẽ của các trường đại học khác hoặc tham gia sơ tuyển của Trường ĐH Hòa Bình)

 

c) Xét tuyển sử dụng kết quả tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng: Thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đạt loại trung bình trở lên đúng chuyên ngành đào tạo.

 

d) Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

 

4. Ngành đào tạo và tổ hợp xét tuyển

TT

Mã ngành

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

Chính quy

VLVH

1

7210403

Thiết kế đồ họa

 

 

H00, H01, V00, V01

2

7580108

Thiết kế nội thất

 

 

3

7210404

Thiết kế thời trang

 

 

4

7340101

Quản trị kinh doanh

 

 

A00, A01, D01, D96

5

7340201

Tài chính ngân hàng

 

 

6

7340301

Kế toán

 

 

7

7380107

Luật kinh tế

 

 

A00, C00, D01, D78

8

7480201

Công nghệ thông tin

 

 

A00, A01, C01, D01

9

7329001

Công nghệ đa phương tiện

 

 

10

7530207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

 

 

11

7580101

Kiến trúc

 

 

V00, V01

12

7580201

Kỹ thuật xây dựng

 

 

A00, A01, D07, D01

13

7320108

Quan hệ công chúng

 

 

C00, D01, D15, D78

14

7320106

Công nghệ truyền thông

 

 

A00, A01, C01, D01

15

7760101

Công tác xã hội

 

 

C00, D01, D78, D96

16

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

 

C00, D01, D72, D96

 

 

Tổng

100

150

 

 

Chỉ tiêu giữa các ngành đào tạo sẽ được điều chỉnh với nhau đảm bảo năng lực đào tạo của từng ngành

 

Ghi chú: A00 - Toán, Lí, Hóa; A01- Toán, Lí, Tiếng Anh;  A02 - Toán, Lí, Sinh; B00 - Toán, Hóa, Sinh; C00 - Văn, Sử, Địa; C01- Toán, Văn, Lí; D01- Văn, Toán, Tiếng Anh;  D07- Toán, Hóa, Tiếng Anh; D08- Toán, Sinh, Tiếng Anh; D14- Văn, Sử, Tiếng Anh; D15- Văn, Địa, Tiếng Anh; H00 - Văn, Vẽ 1, Vẽ 2; H01- Toán, Vẽ 1, Vẽ 2; V00 - Toán, Lí, Vẽ;  V01- Toán, Văn, Vẽ;  D72: Văn - Tiếng Anh - Khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học); D78: Văn - Tiếng Anh - Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân); D96: Toán - Tiếng Anh - Khoa học xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

 

5. Hình thức, chương trình, thời gian, tổ chức đào tạo, văn bằng tốt nghiệp

a) Hình thức đào tạo

- Trường tổ chức đào tạo liên thông hình thức chính quy và vừa làm vừa học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hình thức đào tạo liên thông của người dự tuyển (chính quy, vừa làm vừa học) tương ứng với hình thức đào tạo đã tốt nghiệp trước đó.

 

b) Chương trình đào tạo và thời gian đào tạo

- Chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức chính quy là chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy, chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học là chương trình đào tạo trình độ đại học vừa làm vừa học đang áp dụng tại Trường Đại học Hòa Bình.

- Thời gian đào tạo theo thiết kế là 4 năm. Sinh viên đã tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng được công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng theo quy định (công nhận học phần). Thời gian đào tạo của mỗi sinh viên sẽ được rút ngắn tùy thuộc số tín chỉ được công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập, sinh viên phải tích lũy các học phần còn thiếu.

- Công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập: Trường xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng theo quy định hiện hành.

 

c) Tổ chức đào tạo: Theo hình thức tích lũy tín chỉ. Thí sinh trúng tuyển đào tạo liên thông được xếp lớp học và xếp học cùng lớp với hệ chính quy hoặc vừa làm vừa học.

 

d) Văn bằng tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp được cấp Bằng cử nhân / kỹ sư và phụ lục văn bằng phù hợp với hình thức đào tạo theo quy định về quản lý văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

6. Địa điểm tuyển sinh và đào tạo:

a) Tại Trường Đại học Hòa Bình

 

b) Tại các đơn vị, địa phương: Trường sẽ thống nhất phương án tuyển sinh cụ thể với các đơn vị liên kết theo Quy định hiện hành về liên kết đào tạo đại học theo hình thức vừa làm vừa học.

 

7. Lệ phí xét tuyển: Miễn lệ phí xét tuyển

 

8. Học phí

TT

Ngành đào tạo

Học phí

1

Kế toán; Tài chính ngân hàng; Công tác xã hội; Luật kinh tế; Quan hệ công chúng; Công nghệ truyền thông

470.000 đồng/tín chỉ (khoảng 1,5 triệu/tháng)

2

Công nghệ thông tin; Công nghệ đa phương tiện; Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Quản trị kinh doanh; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Thiết kế đồ họa; Thiết kế nội thất; Thiết kế thời trang; Kiến trúc; Kỹ thuật xây dựng

530.000 đồng/tín chỉ (khoảng 1,7 triệu/tháng)

 

 

9. Hồ sơ xét tuyển

Thí sinh chuẩn bị hồ sơ theo danh mục sau:

TT

Nội dung

Số lượng

1

Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của ĐHHB)

1

2

Sơ yếu lý lịch

1

3

Bản sao hợp pháp Bằng TN THPT/Giấy chứng nhận TN THPT 2021

1

4

Bản sao hợp pháp Học bạ THPT

1

5

Bản sao hợp pháp Bằng tốt nghiệp TCCN / CĐ

2

6

Bản sao hợp pháp Bảng điểm TCCN / CĐ (toàn khóa học)

2

7

Bản sao hợp pháp các giấy tờ ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có)

1

8

Bản sao hợp pháp Giấy khai sinh

1

9

Bản sao hợp pháp Chứng minh nhân dân / CCCD

1

10

Ảnh 4x6, ghi rõ họ tên, ngày sinh, số CMND / CCCD

3

11

Phong bì dán tem ghi rõ họ, tên địa chỉ người nhận

3

 

10. Thời gian nhận hồ sơ, xét tuyển và công bố kết quả

TT

 Thời gian nhận hồ sơ

Thời gian công bố kết quả xét tuyển

1

Từ 20/7/2021 đến 25/8/2021

30/8/2021

2

Từ 03/9/2021 đến 25/10/2021

30/10/2021

3

Từ 01/11/2021 đến 20/12/2021

25/12/2021

 

11. Hình thức nhận ĐKXT

a) Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Hòa Bình hoặc Văn phòng đại diện của Trường

b) Gửi qua đường bưu điện về địa chỉ: Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Hòa Bình - Số 8 Bùi Xuân Phái, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

c) Đăng ký và gửi hồ sơ trên Website, Email của Trường Đại học Hòa Bình:

http://daihochoabinh.edu.vn hoặc http://tuyensinh@daihochoabinh.edu.vn

 

12. Địa điểm tư vấn và nhận hồ sơ

a) Trường Đại học Hòa Bình: Số 8 phố Bùi Xuân Phái, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0247 1099 669 – 0981 969 288

b) Văn phòng đại diện tại Thanh Hóa: Số 4 Nguyễn Tạo, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa. Điện thoại: 0237 375 7680 – 0911 984 422

c) Văn phòng tuyển sinh tại Hà Giang: Trung tâm GDTX – Hướng nghiệp tỉnh Hà Giang, đường Hải Thượng Lãn Ông, tổ 15, phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Điện thoại: 086 5703 899  -  093 6836 186.

(*) Xem chi tiết tại Đề án tuyển sinh năm 2021 trên Website của Trường

 


Lời bình

Thêm Lời bình
Trần Thanh
Trường có đào tạo liên thông từ Cao đẳng dược lên Đại học Dược không ạ. Em trân trọng cảm ơn 0355310576