Thông báo Tuyển sinh Đại học liên thông, Vừa làm vừa học năm 2020

Trường Đại học Hòa Bình, Trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục Quốc gia. Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2020, Trường Đại học Hòa Bình thông báo tuyển sinh hệ đại học liên thông, vừa làm vừa học năm 2020.

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu