Trường đại học Hòa Bình thông báo điểm trúng tuyển theo phương thức "Kết quả kỳ thi THPT" và "Xét tuyển học bạ" trình độ đại học năm 2020

Căn cứ Quy chế tuyển sinh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2020 của Trường Đại học Hòa Bình; Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh trình độ đại học năm 2020. Trường Đại học Hòa Bình thông báo điểm trúng tuyển trình độ Đại học theo phương thức xét Học bạ THPT và phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi THPT trình độ đại học năm 2020


 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu