Thông báo lịch thi đánh giá năng lực khối ngành sức khỏe năm 2020

Căn cứ Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực thí sinh Khối ngành Sức khỏe Trường đại học Hòa Bình năm 2020. Nhà trường Thông báo lịch thi, thời gian và địa điểm thi đánh giá năng lực khối ngành sức khỏe năm 2020.


 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: