Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2020

Trường Đại học Hòa Bình đào tạo trình độ Thạc sĩ với 5 chuyên ngành: Luật kinh tế; Quản lý kinh tế; Tài chính ngân hàng; Công nghệ thông tin; Quan hệ công chúng

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu