Danh sách bài viết theo chuyên mục

Ngành Thiết kê Thời trang - Đào tạo theo nhu cầu thực tế hướng nghiệp. 

Đào tạo ngành thiết kế Thời trang Khoa Mỹ thuật Công nghiệp - Kiến trúc (MTCN-KT) là một trong những ngành liên quan và cần đến nhiều yếu tố cơ sở vật chất như máy móc, vật tư vật liệu, ánh sáng, môi trường không gian...Do vậy cần có sự đầu tư thích đáng cả về diện tích, vật tư, vật liệu và đặc biệt yếu tố con người, giáo trình,tài liệu tham khảo.....