Cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Hòa Bình tham gia Hội nghị khoa học "Các mô hình ươm tạo Fintech trên thế giới - Ứng dụng tại Việt Nam" 

Chiều ngày 23/8/2021, theo lời mời của đối tác, được sự đồng ý của lãnh đạo Nhà trường, một số cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường Đại học Hòa Bình đã tham gia hội thảo trực tuyến "Các mô hình ươm tạo Fintech trên thế giới - Ứng dụng tại Việt Nam" và thu hoạch được những thông tin hữu ích về kinh nghiệm một số quốc gia về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Fintech.

 

Hội thảo khoa học “Hợp tác đào tạo nghành Thương mại điện tử, nghành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của trường Đại học Hòa Bình với doanh nghiệp” 

Logistics và Thương mại điện tử là một ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như từng địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Những thay đổi trong thương...

 

Kế hoạch giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ I năm học 2021-2022 

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các Cơ sở đào tạo

 
Thông tin mới nhất