Đại học Hòa Bình tổ chức Tết cổ truyền BunPiMay cho Lưu học sinh Lào năm 2021 

14/4/2021, Trường Đại học Hoà Bình tổ chức Lễ đón Tết cổ truyền BunPiMay năm 2021 cho Lưu học sinh Lào đang học tập tại trường.

 

Thông tin mới nhất