Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm chức danh quản lý Trường Đại học Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 04/12, Trường Đại học Hòa Bình long trọng tổ chức Lễ công bố các quyết định của Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ trường Đại học Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-HNNĐT ngày 30/8/2020 của Hội nghị Nhà đầu tư về việc công nhận Hội đồng Trường, Chủ tịch HĐT nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thực hiện các Quyết định của Hiệu trưởng về việc tiếp nhận, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý các phòng/khoa/viện/trung tâm/VP đại diện thuộc Trường niệm kỳ 2020 – 2025.

Về dự Lễ công bố Quyết định hôm nay, có TS. Nguyễn Văn Ngữ - Chủ tịch HĐT - Bí thư Đảng ủy; NGND.PGS.TS Tô Ngọc Hưng - Phó bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng; NGND.GS.TSKH Đặng Ứng Vận - UV HĐT - Trưởng phòng Quản lý chất lượng; ThS. Trần Thị Chi Châu - Đảng ủy viên - UV HĐT - Trưởng phòng KHTC; GS.TS Trần Trung - Phó Hiệu trưởng - Chủ tịch Công đoàn; TS.Đào Hải - Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể các Thầy/Cô là cán bộ quản lý và đại biểu các phòng/khoa/viện/trung tâm và trưởng đoàn thể thuộc Trường.

 

TS. Nguyễn Văn Ngữ - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐT trao QĐ của HĐT bổ nhiệm Hiệu trưởng cho NGND.PGS.TS Tô Ngọc Hưng nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

TS. Nguyễn Văn Ngữ - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐT trao QĐ của HĐT bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng cho GS.TS Trần Trung và TS. Đào Hải nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chúc mừng các đồng chí trong Ban giám hiệu nhiệm kỳ 2020 - 2025, TS. Nguyễn Văn Ngữ đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo Nhà trường chủ động, sáng tạo triển khai các chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới, xây dựng trường Đại học Hòa Bình thành trường trọng điểm của khu vực và cả nước.

 

TS. Nguyễn Văn Ngữ - Chủ tịch Hội đồng trường - Bí thư Đảng ủy phát biểu, chỉ đạo

 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch HĐT, Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm chức danh quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Tô Ngọc Hưng cảm ơn Hội đồng trường đã tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách, đồng thời khẳng định đây là vinh dự xong cũng là trách nhiệm lớn, hứa sẽ tiếp tục để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của lãnh đạo các đơn vị, người lao động trong Nhà trường.

 

NGND.PGS.TS. Tô Ngọc Hưng phát biểu, nhận nhiệm vụ

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu