Danh sách bài viết theo chuyên mục

Kế hoạch giảng dạy và học tập trực tuyến học kỳ I năm học 2021-2022 

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các Cơ sở đào tạo

 

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.  

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Đảng bộ Trường Đại học Hòa Bình và Ban Giám hiệu Nhà trường, để tận dụng hiệu quả thời gian giãn cách của Thành phố, bảo vệ thành quả đã đạt được sau 1 tuần thực hiện chỉ thị 17/CT-UBND…

Giới thiệu chữ ký Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường  

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2388/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2021 về việc bổ nhiệm ông Hoàng Hoa Cương, chuyên viên cao cấp Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông báo tăng cường triển khai phòng chống dịch COVID-19  

Căn cứ Công điện số 13/CĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước, đặc biệt tại địa bàn TP.Hà Nội. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Trường Đại học Hòa Bình yêu cầu cán bộ,...

Thông báo thời gian nghỉ hè đối với học viên, sinh viên năm học 2020-2021  

Căn cứ Kế hoạch học tập năm 2020-2021; thông báo số 527/TB-ĐHHB ngày 05/07/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình về việc nghỉ hè, nghỉ phép năm học 2020-2021, đối với giảng viên, cán bộ, nhân viên.

Lùi thời gian thi Thạc sĩ đợt 1 năm 2021 do Covid19  

Căn cứ thông báo số 29/TBTS-ĐHHB ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Hòa Bình về việc Tuyển sinh Sau đại học đợt I năm 2021 trình độ Thạc sĩ.

Thông báo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tổ chức thi trực tuyến kết thúc học phần kỳ 2 năm học 2020-2021  

Ngày 26/5/2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình đã ban hành văn bản số 430/KH-ĐHHB về Kế hoạch tổ chức thi trực tuyến kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021. Sau khi triển khai thông báo Kế hoạch tổ chức thi trực tuyến kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021, các Khoa đã nhận được...

Công văn về việc Công tác tổ chức, tham gia bầu cử  

Trong khuôn khổ hợp tác giáo dục ASEAN, Nhóm Công tác chung ASEAN+3 về dịch chuyển sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học đã nghiên cứu, xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn để thực hiện các hoạt động dịch chuyển sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học chung trong khu vực.

Công văn công bố chữ ký của Phó Chánh Thanh tra Bộ giáo dục và Đào tạo  

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1395/QĐ-BGDĐT 26/4/2021 về việc điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Anh Dũng, Trưởng phòng Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Cục quản lý chất lượng về công tác tại Thanh tra và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kể từ...

Công văn về việc gửi các đơn vị phối hợp tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo  

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp (gọi tắt là Kỳ thi và tuyển sinh) năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trân trọng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo...

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4  5