Danh sách bài viết theo chuyên mục

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng nghành Giáo dục Mầm non năm 2021 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

Thông báo về việc sinh viên học tập trung tại trường Đại học Hòa Bình  

Tất cả sinh viên trở lại học tập trung từ ngày 15/03/2021, theo thời Khoá biểu đã ban hành. Đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở trong và ngoài Nhà trường.

Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học trực tuyến  

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong các Cơ sở giáo dục và đào tạo.

Chỉ thị về việc Tăng cường Giải pháp phòng chống dịch COVID-19 của BGDĐT!  

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/1/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở GDĐT.

Đại học Hòa Bình thông báo việc thực hiện chương trình phòng chống Covid-19  

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, Trường Đại học Hòa Bình ra Thông báo số 111-TB/ĐHHB, ngày 29/01/2021 của Hiệu trưởng về việc "Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch covid 19 trong Nhà trường". Đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và sinh viên của...

Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2021  

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài và thông báo chỉ tiêu học bổng năm 2021 dành cho Việt Nam của Phòng Tham tán Văn hóa - Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển...

Thông báo tuyển dụng CB, GV năm 2020 đợt 3  

Trường Đại học Hòa Bình có nhu cầu tuyển dụng cán bộ, giảng viên đáp ứng các vị trí việc làm, cụ thể như sau:

Thông báo hướng dẫn phòng chống Covid-19  

Dịch bệnh COVID-19 đã lan rộng trên toàn thế giới, làm hàng triệu người mắc, hàng triệu người tử vong. Cả nước đã phát hiện và xử lý kịp thời các ổ dịch, tiếp tục kiểm soát, hạn chế tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng. Tuy nhiên, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát vẫn ở mức...

Bộ GDĐT yêu cầu tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học  

Ngày 2/12, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ký văn bản gửi tới các Sở GDĐT; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm yêu cầu nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến phức tạp...

Thông báo tuyển sinh đi học Thạc sĩ, Tiến sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) khóa 2021-2023  

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo về việc Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2020 cho khóa 2021-2023 như sau:

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4