Danh sách bài viết theo chuyên mục

Thông báo về việc phòng chống Covid19 trong tình hình mới 

Thực hiện chỉ đạo của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh thuộc Sở y tế Thành phố Hà Nội, Hiệu trưởng Trường đại học Hòa Bình yêu cầu cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học trong toàn trường thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình

 

Thông báo về KH học tập, thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm 2022-2023 và KH nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đối với Sinh viên và học viên  

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường về Kế hoạch học tập, thi kết thúc học kỳ và Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với sinh viên bậc đại học và học viên cao học. Trường Đại học Hòa Bình thông báo đến sinh viên bậc đại học và học viên cao học như sau:

Thư viện thông báo v/v cấp tài khoản số cho người đọc năm học 2022-2023  

Nhằm đảm bảo quyền lợi sử dụng Thư viện cho CBGV, sinh viên, học viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo năm học 2022 - 2023, Thư viện Trường Đại học Hòa Bình tổ chức cấp quyền sử dụng thư viện cho sinh viên

Thông báo về việc lùi lịch tổ chức Hội thảo cấp Trường  

Căn cứ thông báo số 48/TB-ĐHHB ngày 20/1/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Hòa Bình về việc dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường: Chuyển đổi số, thách thức và những bước đi nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong giáo dục đại học vào ngày 26/6/2022.

Thông báo đăng ký học trước một số học phần của chương trình đào tạo Thạc sĩ đối với sinh viên Trường Đại học Hòa Bình  

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ năng lực đào tạo của Trường và nhu cầu của sinh viên, Trường Đại học Hòa Bình thông báo đăng ký học trước một số học phần trình độ thạc sĩ cho...

Thư mời viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 4 (tháng 6.2022)  

Để chuẩn bị xuất bản số 4 dự kiến sẽ phát hành vào tháng 6/2022, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Hòa Bình kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cửu, cán bộ, giảng viên, nhà quản lý, các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng tham gia viết bài.

Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học tập tại trường từ ngày 4.5.2022  

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch công tác học kỳ II năm học 2021-2022 và căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 đã chuyển sang trạng thái mới; Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện kế hoạch giảng dạy học kỳ...

Tổ chức xét chọn giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2021 - 2022  

Căn cứ Thông tư số 26/2021/TT-BGDĐT ngày 17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học; Căn cứ Quyết định số 750/QĐ-ĐHHB ngày 05/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình về việc ban...

Trường học cần làm gì để dạy trực tiếp an toàn, hiệu quả?  

Ngoài xây dựng kịch bản phòng dịch, các chuyên gia cho rằng trường học cần giãn lịch, bỏ bớt bài kiểm tra, tránh gây thêm áp lực cho giáo viên - học sinh.

Thông báo về việc Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Trường  

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, giảng viên chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm nhằm làm rõ hơn những cơ sở lý luận và thực tiễn của chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài nước, vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của các cơ sở đào tạo đại học nói...

Các thông tin khác:

Các trang: 1  2  3  4  5  6